Maar ExxonMobil is niet de enige die vindt dat CCS onmisbaar is – ook vooraanstaande wetenschappers en beleidsvormers vinden dat. Scrol naar beneden en lees zelf waarom zij CO2-afvangtechnologie zo belangrijk vinden als het om klimaatdoelstellingen gaat.

CCS brengt ons naar Parijs

Het Akkoord van Parijs werd ondertekend door 195 landen tijdens de Klimaatconferentie van de VN in 2015 en heeft als doel de gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot minder dan 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Volgens de analyse van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), die aan de basis ligtvan de doelstellingen uiteengezet in het Akkoord van Parijs, vraagt het behalen van deze doelstellingen een waaier aan(1) oplossingen zoals CCS(2).

 

Schaalbare engineering

CCS is een van de weinige door de mens uitgevonden technologieën die het potentieel hebben om de wereldwijde uitstoot te stabiliseren(3). Dr. Julio Friedmann(4) verwacht dat wanneer CCS volledig is ontwikkeld, het tot wel 20 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot zou kunnen afvangen(5). Een deel van deze uitstoot kan veilig ondergronds worden opgeslagen. Een ander deel kan omgezet worden in commerciële producten.

 

Meer dan CO2-neutraal

Net zoals dr. Friedmann, is dr. Jennifer Wilcox voorstander van een portfoliobenadering. Ze stelt dat energie-efficiënte technologieën zoals LED-lampen kunnen helpen bij het voorkomen van nieuwe CO2-uitstoot.

Tegelijk zouden schaalvergrotende benaderingen, zoals bio-energie met CO2-afvang en rechtstreekse luchtafvang – beide gekoppeld aan permanente opslag –, kunnen zorgen voor negatieve uitstoot  door CO2 uit de atmosfeer te halen(6). Het scenario negatieve uitstoot betekent dat bestaande CO2-moleculen uit de atmosfeer wordengehaald. Dat is een stap verder dan CO2-neutraal, wat betekent dat het huidige CO2-niveau netto gelijk blijft.

 Geen wondermiddel

CCS is inderdaad geen wondermiddel. Dr. Sally Benson(7), die baanbrekend onderzoek rond afvang en opslag leidt, benadruktechter dat het behalen van de klimaatdoelstellingen een alles omvattende aanpak vraagt, waarbij zowel duurzame energie als CCS een rol spelen.

 De tijd is rijp

Een aantal landen, onder meer de VS, Japan en Noorwegen, zijn al volop bezig met het ontwikkelen of exploiteren van CCS-installaties. Er is nog veel werk aan de winkel, maar zoals het(8)International Energy Agency, een van ‘s werelds belangrijkste energiebeleidsorganisaties, benadrukte zullen we de klimaatdoelstellingen niet halen zonder CCS.

De inzet van CSS is noodzakelijk

ExxonMobil heeft een belang in meer dan een vijfde van de wereldwijde capaciteit voor afvang en opslag van cO2 – en we werken er actief aan dat te vergroten.

We hebben partnerschappen met FuelCell Energy Inc. om CO2-afvangtechnologie voor de afvang van COte ontwikkelen die brandstofcellen gebruikt, met Global Thermostat om een methode te ontwikkelen die COrechtstreeks uit de lucht zuigten met andere partners om de baanbrekende CSS-faciliteit Sleipner te creëren in Noorwegen, die sinds 1996 al meer dan 20 miljoen ton COheeft afgevangen en opgeslagen.

Kijk hoe CO2-afvang en -opslag werkt in onze film.

Bronnen en meer lezen:

  1. The Intergovernmental Panel on Climate Change
  2. Global CCS Institute
  3. Issues in Science and Technology
  4. Third Way
  5. TED talk van Dr. Jennifer Wilson
  6. CNN
  7. Global CCS Institute

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is CCS?
Oplossingen ontwikkelen met een lagere impact op het milieu