CCS kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) zegt dat de klimaatdoelstellingen, inclusief die in het Akkoord van Parijs, niet kunnen worden verwezenlijkt zonder gebruik te maken van CCS voor elektriciteitsopwekking en in andere sectoren. Een mening die door velen wordt gedeeld.

Bij ExxonMobil begrijpen we het belang van CCS maar al te goed. Sinds 1970 hebben we meer CO2 afgevangen dan welk ander bedrijf dan ook, goed voor 40% van alle afgevangen CO2(1). We hebben nu een belang in meer dan een vijfde van de wereldwijde CO2-afvangcapaciteit en hebben alleen al in 2017 bijna 7 miljoen ton CO2 afgevangen(2). En we blijven nieuwe partnerschappen aangaan om efficiëntere manieren te ontwikkelen om deze cruciale technologie op grotere schaal toe te passen.

De impact van succesvolle CCS-technologieën in elektriciteitscentrales en industrieën zou aanzienlijk kunnen zijn. Maar hoe werkt CCS eigenlijk? Bekijk ons filmpje en ontdek het zelf.

Om op grote schaal CO2 af te vangen en op te slaan, zijn er gespecialiseerde oplossingen nodig. ExxonMobil ontwikkelt zowel technologie voor afvang als systemen voor opslag. Feitelijk waren we op beide gebieden een van de eerste pioniers. Ons doel is om de kosten, complexiteit en grote initiële investeringen die momenteel gepaard gaan met CCS-technologie te verminderen, zodat deze technologie op grotere schaal kan worden toegepast om de industriële CO2-uitstoot te helpen terugdringen.

Een veelbelovende benadering waarop we focussen is het gebruik van carbonaat-brandstofcellen. Brandstofcellen zouden de CO2-uitstoot van grote industrieën en energiecentrales kunnen afvangen en dit proces tegelijk goedkoper maken.

Sommige technologieën voor CO2-afvang zijn energie-intensief, maar brandstofcellen werken anders. In plaats van energie te gebruiken om CO2 af te vangen genereren ze juist meer energie, waardoor het proces energie-efficiënter wordt en de CO2-uitstoot lager.

Onlangs hebben we ook een nieuw partnerschap aangekondigd – met Global Thermostat – voor het ontwikkelen van innovatieve technologie voor CO2-afvang. We werken met hen samen om een systeem verder uit te bouwen dat CO2 letterlijk uit de lucht zuigt! Daarnaast zijn we een samenwerking aangegaan met Mosaic Materials voor een technologie waarbij pellets CO2 efficiënt absorberen uit emissiebronnen.

Sleipner was de eerste installatie ter wereld die afgevangen CO2 opsloeg in een zoutreservoir onder de zeebodem.

Op het gebied van CO2-opslag is ExxonMobil al lang een pionier. In de VS hebben we een site in Shute Creek, Wyoming, die meer CO2 heeft gevangen dan alle andere. En in 1996 werkten we samen met operator Statoil (nu Equinor) aan het in gebruik stellen van het Sleipner-platform in de Noordzee voor de kust van Noorwegen. Sleipner was de eerste installatie ter wereld die afgevangen CO2 opsloeg in een zoutreservoir onder de zeebodem.

Het vergt veel werk om dergelijke technologieën te ontwikkelen en schaalbare CCS-oplossingen wereldwijd uit te rollen. We zoeken nu naar aantrekkelijke nieuwe technologiepartnerschappen en mogelijkheden om onze CCS-capaciteit uit te breiden. Tegelijkertijd pleiten we voor beleidsmaatregelen die grootschalige toepassing van deze belangrijke bijdrager aan de wereldwijde inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen, stimuleren.

Verdere lectuur:

Bronnen:

  1. ExxonMobil – Innovating Energy Solutions 2019

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Sleipner: pioniers op het gebied van onderzeese CO2-opslag