“Zonder afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS), wordt het verwezenlijken van de internationale klimaatdoelstellingen praktisch onmogelijk.”(1)

Dr. Fatih Birol, Executive Director, Internationaal Energieagentschap

Het belang van CCS dringt steeds meer door tot de internationale gemeenschap. Om deze technologie op grote schaal te implementeren, moeten echter grootschalige oplossingen gevonden worden voor twee uitdagingen: hoe kan koolstofdioxide worden afvangen, en hoe kan het opgeslagen worden. 

In de Noordzee werkt ExxonMobil samen met energiebedrijf Equinor en andere partners aan een oplossing voor CO2-opslag die sinds 1996 al meer dan 20 miljoen ton CO2(2) heeft verzameld. Toen het Sleipner T-platform in gebruik werd genomen, was het de eerste CCS-faciliteit ter wereld die afgevangen CO2 opsloeg in een diep zoutreservoir, 800 meter(3)onder de zeebodem. Bekijk ons filmpje om te zien hoe het werkt:

https://www.youtube.com/watch?v=6cQSxi6NOgI&feature=youtu.be

Eerst wordt CO2 uit het aardgas gehaald dat via pijpleidingen van het ondergelegen gasveld Sleipner-West naar het platform wordt aangevoerd. Het gas uit dit veld heeft een hoog CO2-gehalte dat op het offshore-platform uit het aardgas wordt gehaald door middel van amine-scrubbing.

De amine-oplossing absorbeert CO2 uit aardgas, waardoor de CO2 kan worden afgesplitst. Door het mengsel van amines en CO2 te verhitten worden de twee substanties weer van elkaar gescheiden, waardoor een pure stroom CO2 ontstaat. Maar waar laat je dat op op een platform midden in de zee? 

Het antwoord lag in pionierswerk. De CO2 dat op Sleipner T werd afgevangen zou via pijpleidingen onder de zeebodem geleid worden en daar worden opgeslagen in een diep zoutreservoir.

CO2 Carbon Storage in Sleipner Norway

Het Sleipner-gebied bood de perfecte omstandigheden voor een zoutreservoir. De grote zandstenen formatie onder het platform is afgesloten door een zogenaamde ‘cap rock’ en kan grote volumes CO2 opslaan. 

Een grote uitdaging van het project was een manier te bedenken om de CO2-wolk te monitoren die zich in de loop der tijd in de rotsformatie verzamelde – om aan te tonen dat het in het reservoir zou blijven en niet naar buiten zou lekken. Daartoe werd de seismische activiteit in het gebied regelmatig gecontroleerd. Deze controles tonen aan dat de wolk binnen de rotsformatie blijft en steeds groter wordt naarmate er meer CO2 wordt geïnjecteerd.

Grootschalige oplossingen voor CO2-opslag zoals het zoutreservoir van Sleipner tonen aan dat CCS de samenleving kan helpen haar klimaatdoelen te bereiken. Maar een ondersteunend wetgevend kader is ook belangrijk. De innovatieve CO2-heffing die Noorwegen in 1991 invoerde, hielpen bij het bouwen van de businesscase voor CCS bij Sleipner.

tonen aan dat CCS de samenleving kan helpen haar klimaatdoelen te bereiken

Dankzij projecten zoals Sleipner heeft ExxonMobil sinds 1970 meer CO2 afgevangen dan welk ander bedrijf ook. Lees hier meer over CCS en de technologie waaraan we samenwerken om CO2 af te vangen en uitstoot te verlagen.

Bronnen:

  1. Internationaal Energieagentschap
  2. Equinor

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Oplossingen ontwikkelen met een lagere impact op het milieu
CO2 rechtstreeks uit de lucht halen