Gendergelijkheid op het werk is niet een ‘nice to have’, het is een absolute must. Uit ervaring blijkt dat het aanbieden van betere loopbaankansen aan vrouwen en meer genderdiversiteit op het werk leiden tot een hogere productiviteit, meer innovatie en betere algemene resultaten door het bedrijf.

ExxonMobil is zich hier sterk van bewust en we dragen al lang ons steentje bij om vrouwelijke leidinggevenden in ons bedrijf te ondersteunen. Wat diversiteit betreft geven we ook buiten de muren van onze kantoren, laboratoria en vestigingen het goede voorbeeld. We ondersteunen bijvoorbeeld initiatieven waardoor vrouwen zich kunnen ontplooien in veel van de landen waar we actief zijn, bieden vrouwen kansen om daar te komen waar zij verschil kunnen maken en nemen deel aan belangrijke evenementen zoals de internationale bijeenkomst van het Women’s Forum for the Economy and Society.

In 2018 woonden ruim 2.500 vrouwen en mannen uit 90 landen de internationale bijeenkomst van het Women’s Forum bij. Er waren meer dan 230 sprekers en het thema was “bridging humanity for inclusive progress”. Op het forum werd de kracht van zowel mannen als vrouwen benut om sneller resultaten te boeken in ontwrichtende tijden, oplossingen te bespreken voor werk in de toekomst en meerwaarde te scheppen door actie te ondernemen.

We vroegen aan enkele vertegenwoordigers van ExxonMobil om ons te vertellen wat het Women’s Forum is, waarom de bijeenkomst zo belangrijk is en wat het voor hen persoonlijk betekent om deze innoverende en snel groeiende internationale conferentie bij te wonen.

ExxonMobil is al sinds 2009 betrokken bij het Women’s Forum. In 2018 werden we een Gouden Sponsor. Elk jaar komen op het Forum bedrijfsleiders, internationale instellingen en ngo’s uit de hele wereld samen om actuele uitdagingen zoals onderwijs, toegang tot energie en duurzame ontwikkeling te bespreken.

Het Forum is niet zozeer bedoeld om ‘vrouwenkwesties’ aan te kaarten, maar meer om met een vrouwelijke blik te kijken naar kansen die de wereld te bieden heeft en om het debat over genderdiversiteit op leidinggevend niveau te bevorderen. In 2018 waren er 25 deelnemers van ExxonMobil aanwezig, onder wie enkele hooggeplaatste leidinggevenden. Zij weerspiegelden de diversiteit binnen onze afdelingen, functies en landen.

Janet Matsushita, EMEAP Refining Director, nam deel aan de plenaire sessie “Women leading the charge: Reimagining access to clean energy” (Vrouwen aan het roer: een nieuwe invulling van toegang tot schone energie), samen met Rachel Kyte, CEO van Sustainable Energy for All en speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, en met Judith Hartman, Deputy Managing Director en Chief Financial Officer bij ENGIE. Janet deelde haar persoonlijke ervaring om te illustreren hoe belangrijk het is dat vrouwen voor een loopbaan kiezen in STEM (Science, Technology, Engineering and Maths – wetenschap, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde). Ze gaf enkele voorbeelden van ExxonMobil’s onderzoek naar schonere energie, met extra aandacht voor biobrandstof uit algen en CO2-afvang.

Het Forum verwelkomt ook mannelijke vertegenwoordigers: Philippe Ducom, President van ExxonMobil Europe, vertegenwoordigde het bedrijf op de ‘CEO Champions’-vergadering. “Ik was trots op mijn deelname aan het CEO Champions- initiatief en dat ik out of the box dacht, samen met meer dan 50 hooggeplaatste leidinggevenden die een grote dwarsdoorsnede van de economie vertegenwoordigen”, zei Philippe. “Dit internationale platform op topniveau  bood mij gelegenheid omte benadrukken hoezeer ExxonMobil genderdiversiteit en inclusie ondersteunt, en daarin een voorbeeldrol wil spelen binnen de maatschappij.”

Het bespreken van diversiteit op het Forum ging verder dan alleen gendergelijkheid. Loraine Phillips, Executive Site Manager van het European Technology Centre in Brussel sprak tijdens een van de panelsessies met het Global Head of Diversity and Inclusion van BNP Paribas over het belang van het overbruggen van de generatiekloof. Hun gesprek ging vooral over hoe bedrijven niet alleen moeten werken aan genderdiversiteit, maar ook aan diversiteit wat betreft leeftijdsgroepen.

Tijdens een gezamenlijke sessie met Michelin benadrukte Wade Maxwell, Vice-President voor Fuels EMEA, hoe toonaangevende bedrijven aardse zaken transformeren naar duurzame en toekomstgerichte technokampioenen. Hij illustreerde de innovatieve geest van ExxonMobil met een toelichting op de prestaties van het bedrijf in het onderzoek naar algen als bron van biobrandstof.

Zoals altijd bood het Women’s Forum onze vertegenwoordigers de kans om bruggen te slaan op talloze niveaus: professioneel en persoonlijk, conceptueel en concreet. We kijken er erg naar uit om onze samenwerking met het Forum voort te zetten in de komende jaren.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
ExxonMobil treedt toe tot OGCI om samen klimaatverandering aan te pakken