Mondiaal denken, lokaal handelen.

ExxonMobil doet het alle twee. En als bedrijf dat helpt de wereldwijde energiebehoefte te vervullen en interactie aangaat met individuele gemeenschappen, streeft ExxonMobil ernaar economische groei en vooruitgang te bevorderen en tegelijk een maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn.

“Ik ben trots op de rol die wij spelen in het verhogen van de levensstandaard”, schrijft Darren Woods, CEO van ExxonMobil, in het duurzaamheidsverslag van dit jaar. “Miljoenen mensen konden zich in de afgelopen twee decennia aan extreme armoede onttrekken dankzij onder meer een betere toegang tot energie.”

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn erop gericht tegen 2030 een belangrijke stap voorwaarts te zetten op het vlak van de wereldwijde economische, sociale en ecologische uitdagingen. Ook ExxonMobil heeft een rol te spelen in het verwezenlijken van deze doelstellingen.  ExxonMobil levert een bijdrage aan verschillende aspecten van alle 17 SDG’s, maar de volgende acht zijn het meest relevant voor de duurzaamheidsgebieden waar het bedrijf op focust.

SDG Doel 1: Geen armoede

ExxonMobil steunt bestrijding van armoede door de toegang tot betaalbare energie te vergroten. Moderne energiebronnen zijn essentieel voor het verbeteren van de levensstandaard en economische groei.

SDG Doel 3: Goede gezondheid en welzijn

ExxonMobil draagt niet alleen zorg voor de gezondheid en veiligheid van zijn eigen werknemers, we investeren ook in sterkere gezondheidsstelsels en -programma’s voor de gemeenschap. In het bijzonder de langdurige bestrijding.

SDG Doel 4: Kwaliteitsonderwijs

We investeren in talrijke onderwijsprogramma’s over de hele wereld. Zo help ExxonMobil onder meer basisonderwijs te verstrekken aan kinderen in Nigeria als partner van Educate A Child, UNICEF en het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling. Dankzij deze samenwerking zullen meer dan 500.000 kinderen naar school gaan in de komende 5 jaar.

SDG Doel 5: Gendergelijkheid

We investeren in de ontwikkeling van vrouwelijke ondernemers en bedrijfsleiders en in programma’s die de kansen voor vrouwen bevorderen. Dit jaar zendt ExxonMobil 25 afgevaardigden naar het Women’s Forum for the Economy and Society in Parijs.

SDG Doel 7: Betaalbare en duurzame energie

ExxonMobil levert inspanningen om de uitstoot van zijn activiteiten te verlagen en verricht ook onderzoek naar innovatieve energietechnologieën zoals biobrandstoffen uit algen en CO2-afvang door brandstofcellen.

SDG Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

ExxonMobil heeft een divers samengesteld personeelsbestand van meer dan 69.000 medewerkers over de hele wereld, van wie 14.500 in Europa.

SDG Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om efficiëntie te verbeteren, energie te besparen en producten te ontwikkelen (waaronder brandstoffen van de toekomst) die onze klanten helpen hetzelfde te doen.

SDG Doel 13: Klimaatactie

Voorzien in de toenemende wereldwijde vraag naar energie en tegelijk de impact op het milieu, waaronder de klimaatveranderingsrisico’s, beperken is een van de meest prangende kwesties van onze samenleving. ExxonMobil gaat deze uitdaging aan door de uitstoot van onze activiteiten aan te pakken, nieuwe technologieën te ontwikkelen, het gesprek aan te gaan over het beleid ten aanzien van klimaatverandering en klanten oplossingen te bieden om hun uitstoot van broeikasgassen te verlagen.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Volle kracht vooruit tegen malaria
Protected: In deze box zit misschien de toekomst van CO2-afvang