Technologie ontwikkelen waarmee de klimaatverandering kan worden aangepakt is een belangrijke, en moeilijke opdracht. Maar zoals de mens keer op keer heeft aangetoond ligt de sleutel tot succes in een goede samenwerking. Door samen te werken kunnen we ingewikkelde problemen oplossen. Samenwerking dus, en het vernuft van de knapste knoppen.

Klimaatverandering tegengaan en tegelijk ervoor zorgen dat de wereld de energie heeft die nodig is voor verlichting, om onze woningen te verwarmen en onze voertuigen te laten rijden, is prioriteit voor ExxonMobil. Daarom hebben wij ons aangesloten bij het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).

Het OCGI is een initiatief van de CEO’s van 13 van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. De groep is opgericht om de samenwerking tussen de leden te bevorderen en waardevolle wetenschappelijke, technische en praktische kennis te delen – het is een gezamenlijk initiatief om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en oplossingen voor klimaatverandering te vinden.

Sinds 2000 heeft ExxonMobil meer dan $ 9 miljard geïnvesteerd in ontwikkeling van efficiënte energietechnologie voor lagere emissies. Eerder dit jaar kondigden wij  initiatieven aan om de uitstoot van broeikasgassen bij onze operationele activiteiten te verminderen tegen 2020. Het OGCI biedt een nieuwe gelegenheid om op deze acties voort te bouwen en sneller oplossingen te vinden.

Het werk van ExxonMobil bij het OGCI zal worden toegespitst op de ontwikkeling van praktische en betaalbare oplossingen om de risico’s van de klimaatverandering te beperken, zoals het afvangen en opslaan van CO2 (CCS), het terugdringen van de uitstoot van methaan en het verbeteren van energie-efficiëntie.

Geen enkele organisatie beschikt over alle antwoorden om klimaatverandering aan te pakken. “We zullen de inspanningen van de energiesector en de samenleving collectief nodig hebben om schaalbare en betaalbare oplossingen te ontwikkelen om de risico’s van klimaatverandering te beperken”, zo zegt Darren Woods, voorzitter en CEO van ExxonMobil.

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Volle kracht vooruit tegen malaria
Protected: In deze box zit misschien de toekomst van CO2-afvang