De Energieprognose van ExxonMobil (“2019 Outlook for Energy”) bundelt de recentste analyses en vooruitzichten van het bedrijf over de manier waarop de wereld tussen vandaag en 2040 gebruik zal maken van energie in al haar vormen.

Naarmate de wereldbevolking groeit en meer over energie kan beschikken, zal de levensstandaard over de hele wereld stijgen. Door de snel groeiende middenklasse zal de vraag naar woningen, vervoer, elektriciteit en consumptiegoederen stijgen, en daarmee ook de energiebehoefte om dit allemaal mogelijk te maken. De uitdaging – vandaag en morgen – bestaat erin aan deze toenemende vraag naar energie te voldoen en tegelijk de risico’s van de klimaatverandering te beperken.

In technologie schuilt volgens ons het grootste potentieel om de samenleving te helpen deze dubbele uitdaging aan te pakken. Dankzij technologische ontwikkelingen is de energie-efficiëntie enorm verbeterd en zijn er diverse nieuwe, overvloedig aanwezige energiebronnen aangeboord.

Het probleem kan niet worden opgelost door slechts één strategie te volgen, maar er zal moeten worden ingezet op verschillende energiebronnen en technologieën die – met ondersteunend beleid – zullen bijdragen tot een betrouwbare energiebevoorrading over de hele wereld.

De vooruitzichten van de Outlook for Energy van dit jaar zijn samen te vatten in zeven kernboodschappen, die hieronder worden toegelicht.

1. Energie is fundamenteel voor het moderne leven.

In de komende decennia zullen steeds meer mensen over de hele wereld in moderne huizen wonen, tijdbesparende apparaten kopen, nieuwe bedrijven oprichten en meer vervoeropties willen. Al deze activiteiten hangen af van een betrouwbare toegang tot moderne en betaalbare energie. Deze energie biedt miljoenen mensen de kans op meer welvaart en een betere levenskwaliteit.

2. De wereldwijde vraag naar energie stijgt met 20 procent.

Dankzij de opgang van energie-efficiënte technologiezal de totale energiebehoefte in OESO-landen naar verwachting met circa 5 procent moeten dalen en hun CO2-uitstoot door energiegebruik met bijna 25 procent. Buiten de OESO, in de ontwikkelingslanden, zal een combinatie van bevolkingsgroei, een grotere beschikking over moderne energie en een betere levensstandaard waarschijnlijk leiden tot een hoger energiegebruik, waardoor de totale wereldwijde vraag met 20 procent zal stijgen tegen 2040. China en India, twee van de snelst groeiende landen, zullen ongeveer de helft van die groei voor hun rekening nemen.

3. Bijna de helft van de wereldwijde energie is bestemd voor industriële activiteit.

Bevolkingsgroei en verstedelijking zullen ook leiden tot de bouw van nieuwe huizen en wegen en de productie van meer huishoudelijke apparaten. Staal, cement en chemische producten zijn hiervoor onmisbaar en zijn vandaag afhankelijk van energie-intensieve industriële processen. Maar met nieuwe, efficiënte technologieën kunnen fabrikanten hun productie verhogen en tegelijk hun uitstoot verlagen.

4. De wereldwijde vraag naar elektriciteit stijgt met 60 procent.

Doordat er meer huizen, fabrieken, elektrische voertuigen en consumptiegoederen van stroom zullen moeten worden voorzien, is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit in de komende twee decennia met 60 procent zal stijgen. Aardgas, zonne-energie en windenergie zullen de snelst groeiende energiebronnen zijn die helpen in de toekomstige elektriciteitsbehoeften te voorzien. Vandaag is aardgas de belangrijkste bron voor elektriciteitsproductie in de Verenigde Staten. Aardgas is niet alleen populair omdat het betaalbaar en in overvloed beschikbaar is. Als kolencentrales worden vervangen door gasgestookte elektriciteitscentrales, kan de CO2-uitstoot met 60 procent worden verminderd en komen er minder vervuilende stoffen in de lucht.

5. Koolstofarme energiebronnen groeien snel, maar aardolie en aardgas blijven belangrijke energiebronnen en hiervoor zijn aanzienlijke investeringen nodig.

Vandaag komt meer dan de helft van de wereldwijde energie van aardolie en aardgas. Zelfs met de snelle groei of koolstofarme energiebronnen zoals wind en zon, is het waarschijnlijk dat olie en gas de wereld nog een hele tijd van energie voorzien. Om in de toekomst aan de vraag te blijven voldoen, zijn investeringen in aardolie en aardgas nodig om de natuurlijke terugval van de bestaande productielocaties op te vangen.

6. De wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot piekt, maar blijft boven de afgesproken 2°C scenario’s.

Grotere energie-efficiëntie en energiebronnen met een lagere koolstofvoetafdruk zullen de CO2-uitstoot naar verwachting helpen verlagen, maar niet voldoende om de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken. Er zijn nog meer op technologie gebaseerde oplossingen en ondersteunende beleidsmaatregelen nodig om de klimaatambities van de samenleving in te lossen. ExxonMobil en zijn partners leveren hun bijdrage met het ontwikkelen van energiebronnen met lagere CO2-uitstoot, zoals geavanceerde biobrandstoffen, en het werken aan nieuwe manieren om COaf te vangen.

7. Het energiegebruik voor transport stijgt met meer dan 25 procent door de toenemende handel.

Hoewel er tegen 2040 meer elektrische, hybride en andere energie-efficiënte voertuigen zullen zijn, is de verwachting dat de totale vraag naar energie in de transportsector toch zal blijven stijgen. Dat is vooral het geval in regio’s die in volle ontwikkeling zijn. Voor de groeiende middenklasse in deze regio’s zal immers meer commercieel transport per bus, trein, vliegtuig, truck en boot nodig zijn. Betaalbare en ruim beschikbare aardolie zal de belangrijkste transportbrandstof blijven.

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Oplossingen ontwikkelen met een lagere impact op het milieu
Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen