Europa in beweging houden met lagere emissies: de belangrijkste rol van CO2-arme vloeibare brandstoffen

Perspectieven

Door Philippe Ducom, President, ExxonMobil Europe. Vertaald uit het Engels.

Een van mijn favoriete manieren om op vakantie te gaan en nieuwe bestemmingen op ons continent te ontdekken, is nog steeds met de auto.  Het geeft me dat ultieme gevoel van vrijheid, een gevoel dat we het afgelopen jaar helaas niet hadden. Nu we eindelijk licht zien aan het einde van de tunnel, kijk ik ernaar uit om Europa weer te gaan ontdekken. Maar belangrijker nog, ik kijk ernaar uit om dit te doen met een lagere CO₂-voetafdruk. Hoe kunnen wij Europeanen dit doen? Waarschijnlijk dankzij de groeiende rol van koolstofarme vloeibare brandstoffen.

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen?

Veel mensen weten niet wat koolstofarme vloeibare brandstoffen precies zijn, en wat ze kunnen betekenen voor de toekomst met een lagere uitstoot. Laat me bij het begin beginnen: koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn vloeibare brandstoffen van niet-petroleumoorsprong, met geen of zeer weinig netto CO₂-uitstoot tijdens de productie en bij het gebruik ervan. Biobrandstoffen uit biomassa die niet afkomstig is uit voedsel, zijn hiervan een voorbeeld. De planten of biomassa die uiteindelijk worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen doorlopen eerst het fotosyntheseproces om te groeien, waarbij CO₂ uit de lucht wordt gehaald. Later, wanneer biobrandstoffen in de automotor worden gebruikt, vervangt  de CO₂ die in de lucht vrijkomt  slechts dat wat er uit is gehaald. Hierdoor wordt de koolstofvoetafdruk van deze vloeibare brandstoffen tijdens de levenscyclus lager of zelfs netto koolstofneutraal. Een ander lid van de familie vloeibare koolstofarme brandstoffen is synthetische brandstof. Deze brandstoffen worden geproduceerd door rechtstreeks uit de lucht afgevangen CO₂ te combineren met koolstofarme waterstof. Hierdoor ontstaat een brandstof met een zeer laag of zelfs neutraal koolstofgehalte gedurende de gehele levensduur.

Het mooie van deze koolstofarme vloeibare brandstoffen is dat de benodigde infrastructuur om Europese auto’s in beweging te houden al aanwezig is. Dit betekent dat we bestaande netwerken voor opslag, distributie en tankstations kunnen blijven gebruiken om CO2-arme vloeibare brandstoffen gemakkelijk beschikbaar te maken. En belangrijker nog, het betekent ook dat het bestaande Europese wagenpark kan profiteren van lagere emissies. In veel Europese landen kunt u al biobrandstof tanken zonder dat u het weet. Zo wordt de loodvrije ‘SP95-E10’-brandstof aangeduid met ‘E10’ omdat deze 10 procent bio-ethanol bevat. Deze benzine is alom verkrijgbaar in Europa. Met andere woorden: koolstofarme vloeibare brandstof is hier al en het is als aanvullende oplossing, hoewel het niet vaak wordt genoemd, net zo belangrijk als elektrische voertuigen of andere technologie die kan bijdragen aan Europa’s ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Omdat CO2-arme vloeibare brandstoffen gebruikt kunnen worden met de bestaande motortechnologie van auto’s, zou meer gebruik ervan de uitstootvermindering kunnen versnellen. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de geleidelijke groei van het elektrische wagenpark, door meeroplossingen met lage CO₂-uitstoot te bieden voor het overgrote deel van het bestaande Europese wagenpark. De olie- en gassector bevindt zich in een goede positie om deze oplossing te stimuleren. Volgens de IEA, hebben ondernemingen in energietechnologiesectoren hun jaarlijkse uitgaven voor energie-R&D in de afgelopen tien jaar met ongeveer 40% verhoogd. Bovendien kan de industrie bogen op haar technologische know-how, operationele ervaring en vermogen om grootschalige projecten te leiden. Een voorbeeld van een project met veel potentie is een nieuwe samenwerking tussen ExxonMobil en Porsche voor eFuels die onlangs van start gegaan is. De overeenkomst richt zich op mogelijk toekomstig gebruik door de consument in het gewone wegvervoer.

Meer koolstofarme vloeibare brandstoffen in de pijplijn

Ik ben niet alleen fan van auto’s en reizen in Europa, maar ik ben vooral een ingenieur met een passie voor wetenschap. En onze wetenschappelijke teams houden me gefascineerd door voortdurend nieuwe, spannende technologieën te ontwikkelen. Hoog op de R&D-agenda van ExxonMobil staat bijvoorbeeld de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Waarom zijn die belangrijk? Veel voertuigen – met name vliegtuigen, schepen en zware trucks – blijven in de toekomst afhankelijk van de hoge energiedichtheid van vloeibare brandstoffen omdat er geen direct beschikbaar alternatief is. Het is dus van essentieel belang dat we investeren in manieren om de CO2-intensiteit van vloeibare brandstoffen te verlagen.

De weg naar klimaatneutraal vervoer in Europa

Hoewel CO2-arme vloeibare brandstoffen al oplossingen bieden om mobiliteit te decarboniseren, is er nog een weg te gaan voordat ze op commerciële schaal worden geproduceerd. Wat moet er zoal gebeuren om koolstofarme vloeibare brandstoffen gemakkelijker schaalbaar te maken?

Ten eerste is een betere samenwerking tussen de industrie en beleidsmakers van fundamenteel belang. Het regelgevingskader is minstens even belangrijk als de technologische ontwikkelingen bij het creëren van de juiste investeringsstimulans om de nieuwste koolstofarme vloeibare brandstoffen op commerciële schaal in te zetten. En dit beleidskader moet zowel gebaseerd zijn op samenwerking tussen belanghebbenden als een technologieneutrale benadering van transportoplossingen, wat de complementariteit verbetert. Ten tweede zijn er synergieën nodig tussen de verschillende technologieën en oplossingen die Europa in beweging houden. Er is geen ‘one size fits all’ in een CO2-arme mobiliteitstoekomst. Koolstofarme vloeibare brandstoffen, elektrische voertuigen, waterstof op basis van brandstofcellen en andere alternatieven voor wegtransport moeten naast elkaar beschikbaar zijn om te voldoen aan de Europeseconsumentenvraag naar veilige en betaalbare mobiliteitsoplossingen met minder uitstoot. Want wie kijkt er niet naar uit om weer te genieten van de nabije maar onbetaalbare vrijheid om je auto je te laten brengen naar waar je maar wilt.

Tags:   biobrandstoffenbiofuelsEmissiereductiekoolstofarme oplossingenkoolstofarme vloeibare brandstoffenkoolstofneutraliteitPhilippe Ducom
Dit vind je misschien ook leuk

Meer ontdekken