Door Philippe Ducom, President, ExxonMobil Europe 

 Een van mijn favoriete manieren om op vakantie te gaan en nieuwe lokale bestemmingen in ons continent te ontdekken, is nog steeds met de auto.  Het geeft me het ultieme gevoel van vrijheid, een gevoel dat we het afgelopen jaar helaas niet hebben gehad. Nu we eindelijk licht zien aan het einde van de tunnel, kijk ik ernaar uit om Europa opnieuw te ontdekken. Maar belangrijker nog, ik kijk ernaar uit om dit te doen met een lagere CO₂-voetafdruk. Hoe kunnen we als Europeanen dit doen? Waarschijnlijk dankzij de groeiende rol van koolstofarme vloeibare brandstoffen. 

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen? 

Veel mensen weten niet wat vloeibare brandstoffen met een laag koolstofgehalte precies zijn en wat ze kunnen betekenen voor de toekomst met een lagere uitstoot. Laat me bij het begin beginnen: Koolstofarme vloeibare brandstoffen zijn vloeibare brandstoffen van niet-petroleumoorsprong, met geen of een zeer beperkte netto CO₂-uitstoot tijdens de productie en het gebruik ervan. Biobrandstoffen uit biomassa die niet afkomstig is uit voedsel, zijn hiervan een voorbeeld. Ten eerste, planten of biomassa die uiteindelijk worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen, doorlopen het fotosyntheseproces om te groeien, waardoor CO₂ uit de lucht wordt gehaald. Later, wanneer biobrandstoffen in de motor van een auto worden gebruikt, vervangt de CO₂ die in de lucht wordt vrijgegeven alleen de brandstof die eruit is gehaald, waardoor de koolstofvoetafdruk van deze vloeibare brandstoffen tijdens de levenscyclus lager of zelfs netto koolstofneutraal wordt. Een ander lid van de familie vloeibare koolstofarme brandstoffen is synthetische brandstof. Deze brandstoffen worden geproduceerd door CO₂ die rechtstreeks uit de lucht wordt opgevangen, te combineren met waterstof met een laag koolstofgehalte. Hierdoor ontstaat een brandstof met een zeer laag of zelfs koolstofneutraal koolstofgehalte gedurende de gehele levensduur. 

Het mooie van deze koolstofarme vloeibare brandstoffen is dat de infrastructuur die ze nodig hebben om Europese auto’s te laten rijden, al aanwezig is. Dit betekent dat we bestaande netwerken voor opslag, distributie en vulstations kunnen blijven gebruiken om de beschikbaarheid van vloeibare brandstoffen met een laag koolstofgehalte te vergemakkelijken. En belangrijker nog, het betekent ook dat het bestaande wagenpark van de EU kan profiteren van lagere emissies. In veel Europese landen kunt al biobrandstof tanken zonder dat u het weet. Zo wordt de loodvrije ‘SP95-E10’-brandstof aangeduid met ‘E10’ omdat deze 10 procent bio-ethanol bevat. Deze benzine is alom verkrijgbaar in Europa. Met andere woorden, koolstofarme vloeibare brandstof is er al en is als aanvullende oplossing, hoewel het niet zo vaak wordt genoemd, net zo belangrijk als elektrische voertuigen of andere technologie die tegen 2050 kan bijdragen aan de ambitie van Europa op het gebied van klimaatneutraliteit.  

Omdat koolstofarme vloeibare brandstoffen compatibel zijn met de bestaande motortechnologie van auto’s, zou het toenemende gebruik ervan de emissiereductie kunnen versnellen. Dit zou een aanvulling kunnen zijn op de geleidelijke groei van het elektrische wagenpark, door meer wijdverbreide oplossingen met lage CO₂-uitstoot te bieden in het grootste deel van het bestaande wagenpark van Europa. De olie- en gassector bevindt zich in een goede positie om deze oplossing te stimuleren. Volgens de IEA, hebben ondernemingen die actief zijn in energietechnologiesectoren hun jaarlijkse uitgaven voor energie-R&D in de afgelopen tien jaar met ongeveer 40% verhoogd. Bovendien kan de industrie bogen op haar technologische know-how, operationele ervaring en vermogen om grootschalige projecten te leiden. Een voorbeeld van een project met een groot potentieel is de recente introductie van een nieuwe samenwerking tussen ExxonMobil en Porsche in de markt van de eFuels. Deze overeenkomst is erop gericht wegen te vinden naar een mogelijk toekomstig gebruik door de consument in het wegvervoer, door het testen van geavanceerde biobrandstoffen en hernieuwbare, koolstofarmere e-fuels in krachtige autosportmotoren.  

Meer koolstofarme vloeibare brandstoffen in de pijplijn 

Ik ben niet alleen fan van auto’s en reizen in Europa, maar ik ben vooral een ingenieur met een passie voor wetenschap. En onze wetenschappelijke teams houden me gefascineerd door voortdurend nieuwe, spannende technologieën te ontwikkelen. Hoog op de R&D-agenda van ExxonMobil staat bijvoorbeeld de ontwikkeling van geavanceerde biobrandstoffen. Waarom zijn deze belangrijk? Veel voertuigen, met name vliegtuigen, schepen en zware trucks, blijven in de toekomst afhankelijk van de hoge energiedichtheid van vloeibare brandstoffen, omdat er geen direct beschikbaar alternatief is. Het is dus van essentieel belang dat we investeren in manieren om de koolstofintensiteit van vloeibare brandstoffen te verlagen. 

De weg naar het klimaatneutrale vervoer in Europa  

Hoewel koolstofarme vloeibare brandstoffen al oplossingen bieden om de mobiliteit te verlagen, is er nog een weg te gaan voordat ze op commerciële schaal worden geproduceerd. Wat moet er gebeuren om koolstofarme vloeibare brandstoffen gemakkelijker schaalbaar te maken? 

Ten eerste is een betere samenwerking tussen de industrie en beleidsmakers van fundamenteel belang. Het regelgevingskader is minstens even belangrijk als de technologische ontwikkelingen bij het creëren van de juiste investeringsstimulans voor de commerciële grootschalige implementatie van de nieuwste koolstofarme vloeibare brandstoffen. En dit beleidskader moet gebaseerd zijn op samenwerking tussen belanghebbenden en een technologieneutrale benadering van transportoplossingen, die de complementariteit verbetert. Ten tweede zijn er synergieën nodig tussen de verschillende technologieën en oplossingen die Europa in beweging houden. Er is geen ‘one size fits all’ in een koolstofarme mobiliteitstoekomst. Koolstofarme vloeibare brandstoffen, elektrische voertuigen, brandstofcelwaterstof en andere alternatieven voor wegtransport moeten naast elkaar beschikbaar zijn om te voldoen aan de vraag van Europese consumenten naar veilige en betaalbare mobiliteitsoplossingen met een lagere uitstoot. Want wie kijkt er tenslotte niet naar uit om te genieten van de nabije maar onbetaalbare vrijheid om je auto te laten brengen naar waarheen je maar wilt.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil en Porsche testen koolstofarme brandstof onder raceomstandigheden
Kan uw auto op biobrandstof rijden? Het is misschien al mogelijk