Door Karen McKee, President van ExxonMobil Chemical Company. Vertaald uit het Engels.

Met drie nieuwe geavanceerde recyclinginitiatieven in de VS en Europa streeft ExxonMobil ernaar mogelijkheden in gang te zetten om op grote schaal waarde te halen uit plasticafval.

Geavanceerde recycling, ook wel chemische recycling genoemd, verwijst naar technologieën en processen waarmee bedrijven als ExxonMobil moeilijk te recyclen kunststoffen moleculair kunnen omzetten in kwalitatief zuivere grondstoffen. Deze grondstoffen worden gebruikt om een grote variatie aan waardevolle nieuwe producten te maken. Dat proces kan mogelijk steeds opnieuw worden herhaald.

Stel je voor dat uw afgedankte yoghurtverpakkingen worden omgetoverd tot medische apparatuur voor uw volgende doktersafspraak en vervolgens tot het dashboard van uw volgende zuinige auto. Dat is een simplistische manier om een meer ‘circulaire economie’ te omschrijven, maar het illustreert wel waar ExxonMobil aan werkt.

  • In Baytown Texas heeftExxonMobil de eerste fase voltooid van een proef met het omzetten van plasticafval in grondstoffen voor hoogwaardige polymeren. In afwachting van de succesvolle afronding van de volgende proeffase zijn we van plan later dit jaar commerciële hoeveelheden ‘gecertificeerde circulaire’ polymeren op de markt te brengen. We zijn ook van plan om de resultaten van de proeven te gebruiken voor het opschalen van geavanceerde recyclingmogelijkheden in andere chemische installaties van ExxonMobil in de wereld, die geïntegreerd zijn met onze downstreamactiviteiten en daardoor belangrijke schaalvoordelen bieden die helpen om de kosten laag te houden.

 

  • In Frankrijk werkt ExxonMobil samen met Plastic Energy, een leider in geavanceerde recycling, aan een project dat gerecycled plasticafval omzet in grondstoffen voor de productie van gecertificeerde circulaire polymeren van nieuwe kwaliteit. De fabriek zal een initiële capaciteit hebben van 25.000 ton kunststofafval per jaar en er zijn plannen om dit in de nabije toekomst op te schalen tot 33.000 ton. Op basis van de huidige plannen wordt het naar verwachting een van de grootste geavanceerde recyclingprojecten voor plasticafval in Europa. De opstart is gepland voor begin 2023.

 

  • ExxonMobil is een van de oprichters van Cyclyx International, een joint venture met Agilyx, dat systemen ontwikkelt voor de aggregatie en voorbewerking van plasticafval om tegemoet te komen aan de groeiende behoeften van de geavanceerde recyclingindustrie. Cyclyx wil de ‘ontbrekende schakel’ vormen tussen afvalbedrijven en recyclers en op die manier geavanceerde recycling op grote schaal mogelijk maken. ExxonMobil heeft een aandelenbelang van 25 procent in Cyclyx.

Deze en andere initiatieven helpen ons om te beoordelen welke mogelijkheden er zijn voor geavanceerde recycling in onze vestigingen  en deze verder te ontwikkelen.

We kunnen wel stellen dat uit petrochemisch vervaardigde kunststoffen de bouwstenen zijn van het moderne leven en dat ze overal in worden gebruikt – variërend van beschermende medische apparatuur tot voedselverpakkingen, keukenapparatuur en auto-onderdelen. (Wist u dat de huidige auto’s voor ongeveer 50 procent uit kunststof bestaan, wat ze lichter maakt en zo bijdraagt aan een lager brandstofverbruik en een grotere actieradius van elektrische auto’s?)

Geavanceerde recycling zou het voor de samenleving mogelijk maken om de circulariteit van een grotere variatie aan producten te verhogen ten opzichte van de traditionele mechanische recycling van plastic, waarbij afgedankt plastic wordt vermalen en samen met nieuw plastic wordt gemengd. Geavanceerde recycling kan meer soorten en kwaliteiten kunststoffen omzetten in een breder scala van waardevolle producten. En in tegenstelling tot mechanische recycling, waarbij het plastic bij elke recyclingronde degradeert, zijn er geen duidelijke technische beperkingen van het aantal keren dat een plastic product door geavanceerde recyclingprocessen kan worden verwerkt.

ExxonMobil maakt gebruik van zijn expertise op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en molecuulmanagement om mogelijkheden te creëren voor geavanceerde recyclingoplossingen in onze wereldwijde geïntegreerde petrochemische installaties.

Wij werken ook samen met anderen om oplossingen te vinden want bij een wereldwijde uitdaging als plasticafval is samenwerking van cruciaal belang. In 2019 was ExxonMobil een van de oprichters van de Alliance to End Plastic Waste, de belangrijkste organisatie van partners uit het bedrijfsleven en non-profitorganisaties ter wereld, die plasticafval wereldwijd helpen aanpakken. Het aantal leden is sindsdien gegroeid tot bijna 50 organisaties die gezamenlijk toegezegd hebben  meer dan 1 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van veilige, schaalbare en economisch levensvatbare oplossingen.

Deze inspanningen maken deel uit van  ExxonMobil’s toewijding om tegemoet te komen aan de wereldwijde behoefte aan energie en materialen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen, en onze klanten te helpen die van hen te verminderen.

Plastic is te waardevol en te veelzijdig om te verspillen. ExxonMobil zal met de industrie, overheden, ngo’s en consumenten blijven samenwerken om de juiste verwerking van plasticafval te bevorderen. En we zullen onze inspanningen op het gebied van nieuwe technologieën en geavanceerde recycling blijven uitbreiden om dit belangrijke probleem aan te pakken.

Voor meer informatie raad ik u aan het duurzaamheidsverslag van ExxonMobil te lezen of www.endplasticwaste.org te bezoeken.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Een recycling-innovatie begint vorm aan te nemen