ExxonMobil heeft zich bij andere toonaangevende bedrijven uit de energie-industrie aangesloten om  demondiale maatschappelijke transitienaar een wereld met minder koolstofuitstoot te ondersteunen. De deelnemende bedrijven  aan het Oil and Gas Climate Intitiative (OGCI) streven ernaar om in 2025 de gemiddelde koolstofintensiteit van hun gezamenlijke upstream olie- en gasoperaties te verminderen. Dit komt overeen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, dat de OGCI steunt.

Ieder deelnemend bedrijf voert een reeks maatregelen door in hun operaties, onder andere het verbeteren van energie-efficiëntie, verminderen van methaanuitstoot en tot een minimum beperken van affakkeling.

ExxonMobil heeft het voortouw genomen in initiatieven om de methaanuitstoot te verminderen met het opstellen van een kader voor methaanuitstoot voor methaanregelgeving in de gehele industrie. Het spoort beleidsmakers en overheden aan om strengere, allesomvattende regelgeving te ontwikkelen om uitstoot in alle productiefases te verminderen.

Wij zijn nog steeds op schema met onze toezegging om affakkeling met 25 procent en methaanuitstoot in ons bedrijf met 15 procent te verminderen tegen het einde van dit jaar, ten opzichte van 2016.

U kunt onze vooruitgang op het gebied van  vermindering van methaanuitstoot en de dubbele energie-uitdaging (voorzien in de groeiende energiebehoefte en tegelijkertijd uitstoot verminderen) volgen. Klik op de rode knop ‘Abonneren’ om onze nieuwsbrief regelmatig te ontvangen.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil treedt toe tot OGCI om samen klimaatverandering aan te pakken
Methaanlekken Verminderen met Nieuwe Technologieën