De nieuwe divisie, ExxonMobil Low Carbon Solutions, zal zich in eerste instantie richten op CO2-afvang en -opslag (CCS), een van de essentiële technologieën die nodig zijn om netto-nuluitstoot en de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te bereiken.

ExxonMobil Low Carbon Solutions ontwikkelt plannen voor wereldwijd meer dan 20 nieuwe CCS-mogelijkheden om grootschalige uitstootvermindering mogelijk te maken. In 2025 wil ExxonMobil 3 miljard dollar investeren in energieoplossingen met een lagere uitstoot.

CCS is het proces voor het afvangen van CO2, dat anders in de atmosfeer zou worden uitgestoten door industriële activiteiten, en het injecteren hiervan in diepe geologische formaties voor veilige en permanente opslag. Het intergouvernementele panel over klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPPC) en het Internationaal Energieagentschap zijn het erover eens dat CCS een van de belangrijkste koolstofarme technologieën is die nodig zijn om de maatschappelijke klimaatdoelstellingen te behalen tegen de laagste kosten. CCS is ook een van de weinige technologieën die sommige industriesectoren koolstofvrij zouden kunnen maken, waaronder de chemie-, raffinage-, cement- en staalsector.

ExxonMobil heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van CCS-technologie en heeft als eerste bedrijf meer dan 120 miljoen ton CO2 afgevangen, wat vergelijkbaar is met de uitstoot van meer dan 25 miljoen auto’s gedurende een jaar. Het bedrijf heeft een aandeel in ongeveer een vijfde van de wereldwijde CO2-afvangcapaciteit en heeft ongeveer 40 procent van alle afgevangen antropogene CO2 ter wereld afgevangen.

ExxonMobil Low Carbon Solutions maakt ook gebruik van ExxonMobil’s uitgebreide ervaring in de productie van waterstof, wat in combinatie met CCS waarschijnlijk een cruciale rol zal spelen in een koolstofarm energiesysteem. Andere technologische aandachtsgebieden in ExxonMobil’s portfolio van koolstofarme technologieën zullen in de toekomst worden toegevoegd naarmate ze doorgroeien tot commercialisering.

“Met ons bewezen leiderschap op het gebied van technologieën voor CO2-afvang en uitstootvermindering streeft ExxonMobil ernaar te voldoen aan de vraag naar betaalbare energie en tegelijkertijd de uitstoot te verlagen en de risico’s van klimaatverandering te beheersen”, aldus Darren Woods, voorzitter en CEO. “We concentreren ons op eigen projecten en commerciële partnerschappen die een aantoonbaar positieve invloed zullen hebben op zowel onze eigen uitstoot als die van de industrie- en elektriciteitssector en de sector voor commercieel transport, die samen 80% van de wereldwijde CO2-uitstoot vertegenwoordigen. We beschikken over de expertise die kan helpen technologieën op de markt te brengen en een zinvol verschil te maken.”

Het bedrijf streeft naar het ontwikkelen van partnerschappen en samenwerkingsverbanden op basis van een breed scala aan technologieën en is verantwoordelijk voor de marketing van emissiereductiecredits die zijn ontstaan door de CCS-projecten van het bedrijf.

Nieuwe CCS-projecten en -partnerschappen die beoordeeld worden zijn onder andere:

  • Nederland – ExxonMobil heeft een overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten gesloten omtrent zijn belangen in Porthos, het project voor CO2-opslag en -transport in de Haven van Rotterdam. Het Porthos-project streeft ernaar industriële CO2-uitstoot te verzamelen en deze via een pijpleiding naar lege offshore-gasvelden in de Noordzee te transporteren. Porthos en zijn potentiële klanten hebben een aanvraag ingediend voor EU- en nationale ondersteuningsmechanismen. ExxonMobil neemt ook deel aan de H-Vision-studie naar grootschalige productie van koolstofarme waterstof in Rotterdam.
  • België – ExxonMobil neemt samen met andere partijen deel aan het CCS-project in de haven van Antwerpen, de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster in Europa. Het project, dat industriële CO2-emissies voor opslag zal verzamelen, heeft onlangs steun aangevraagd bij de Europese Unie.
  • Schotland – Via zijn joint venture in het SEGAL-systeem in Noordoost-Schotland voert ExxonMobil besprekingen ter ondersteuning van het Acorn-project, dat CO2 verzamelt uit het St. Fergus-gasverwerkingscomplex voor transport en opslag in offshore-gasreservoirs.
  • Qatar – ExxonMobil is een partner in verschillende bestaande joint ventures met Qatar Petroleum, die een CCS-project met een jaarlijkse capaciteit van 2,1 miljoen ton uitvoeren in Ras Laffan. ExxonMobil beoordeelt mogelijkheden om extra afvangcapaciteit in de regio toe te voegen.
  • Amerikaanse Golfkust – ExxonMobil beoordeelt meerdere CCS-projecten aan de Amerikaanse Golfkust die het potentieel hebben om miljoenen ton industriële CO2 te verzamelen voor opslag in geologische formaties on- en offshore. Deze projecten omvatten een CCS-hubconcept in Southeast Texas.
  • Wyoming, VS – ExxonMobil heeft vooruitgang geboekt bij de vergunningverlening voor de uitbreiding van zijn CCS-faciliteiten in La Barge, waardoor er nog eens een miljoen ton CO2 extra per jaar kan worden afgevangen. De bestaande faciliteiten vangen momenteel ongeveer 7 miljoen ton CO2 per jaar af, een hoeveelheid die door geen enkele andere industriële faciliteit ter wereld wordt overtroffen.
  • Singapore – ExxonMobil heeft plannen voor een CCS-hubconcept voor het afvangen, transporteren en permanent opslaan van CO2 die wordt gegenereerd door industriële activiteiten in de regio Azië-Pacific. Het projectconcept is gebaseerd op een plan om de CO2-uitstoot van productiefaciliteiten in Singapore af te vangen voor opslag in de regio.

De nieuwe projecten vormen een aanvulling op de huidige CO2-afvangcapaciteit van ExxonMobil in de Verenigde Staten, Australië en Qatar, die ongeveer 9 miljoen ton per jaar bedraagt. Dat isvergelijkbaar met het planten van 150 miljoen bomen per jaar.

ExxonMobil werkt samen met verschillende partners uit de industrie, de academische wereld en de overheid om technologieën voor CO2-afvang te ontwikkelen teneinde kosten te verlagen en de schaalbaarheid te verbeteren. Zo werkt het bedrijf met FuelCell Energy aan het verbeteren van brandstofceltechnologie voor efficiëntere afvang van CO2 uit industriële installaties, en met Global Thermostat om manieren te onderzoeken waarop CO2rechtstreeks uit de lucht kan worden afgevangen.

CCS-mogelijkheden kunnen commercieel aantrekkelijker worden door overheidsbeleid, zoals het Amerikaanse belastingkrediet 45Q – dat door ExxonMobil wordt ondersteund –, en andere ondersteunende beleidslijnen in de Europese Unie, Canada en Singapore.

Sinds 2000 heeft ExxonMobil meer dan 10 miljard dollar uitgegeven aan de ontwikkeling en toepassing van efficiëntere energieoplossingen met lagere uitstoot in zijn bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf werkt samen met ongeveer 80 universiteiten in de Verenigde Staten, Europa en Azië aan onderzoek naarnieuwe energietechnologieën.

Waarschuwing
Mededelingen over toekomstige gebeurtenissen, beleggingskansen of omstandigheden in dit bericht zijn toekomstgerichte mededelingen. Werkelijke toekomstige resultaten, waaronder projectplannen en -timing, toekomstige vermindering van uitstoot en emissie-intensiteit, resultaten van koolstofafvang en de impact van operationele en technologische inspanningen kunnen variëren afhankelijk van het vermogen om operationele doelstellingen tijdig en succesvol uit te voeren; nationaal, regionaal en lokaal beleid; wijzigingen in wetten en voorschriften, waaronder wetten en voorschriften met betrekking tot broeikasgasemissies en koolstofkosten; handelspatronen en de ontwikkeling en handhaving van lokale, nationale en regionale mandaten; onvoorziene technische of operationele problemen; het resultaat van onderzoek en toekomstige technologische ontwikkelingen, waaronder de mogelijkheid om projecten en technologieën op een commercieel concurrerende basis te schalen; veranderingen in vraag en aanbod en andere marktfactoren die van invloed zijn op de toekomstige prijzen van olie, gas en petrochemische producten; veranderingen in de relatieve energiemix voor verschillende activiteiten en regio’s; de acties van concurrenten; veranderingen in regionale en wereldwijde economische groeipercentages en consumentenvoorkeuren; het tempo van regionaal en wereldwijd herstel van de COVID-19-pandemie, en de acties ondernomen door overheden en consumenten als gevolg van de pandemie; veranderingen in bevolkingsgroei, economische ontwikkeling of migratiepatronen; en andere factoren die worden besproken in dit bericht en in artikel 1A. ‘Risk Factors’ in het jaarverslag van ExxonMobil op formulier 10-K voor 2019 en daaropvolgende kwartaalrapporten op formulier 10-Q, alsmede onder de kop ‘Factors Affecting Future Results’ op de pagina Investors van de website van ExxonMobil op www.exxonmobil.com.
Bronnen:
  • Global CCS Institute. Gegevens bijgewerkt vanaf april 2020 en gebaseerd op cumulatief afvangvolume van antropogene koolstofdioxide. Met antropogene CO2 wordt voor deze berekening CO2 bedoeld die zonder koolstofafvang en -opslag naar de atmosfeer zou zijn uitgestoten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: CO2 in reservoirs van gasvelden; CO2 uitgestoten tijdens productie en CO2 uitgestoten tijdens verbranding. Niet inbegrepen is natuurlijke CO2 die uitsluitend wordt geproduceerd voor betere terugwinning van olie.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is CCS?
Oplossingen ontwikkelen met een lagere impact op het milieu