ExxonMobil heeft een memorandum van overeenstemming getekend voor deelname aan het onlangs aangekondigde CCS-project (CO2-afvang en -opslagproject) van Acorn in Schotland. Het projectplan is om in 2030 ongeveer 5-6 miljoen ton CO2 per jaar van de gasterminals in het St Fergus-complex in Peterhead, Schotland, af te vangen en op te slaan; de joint venture-gasterminal van ExxonMobil is hier onderdeel van.

Het Acorn-project heeft de potentie om meer dan de helft van de 10 miljoen ton CO2-opslag per jaar te leveren waar de Britse overheid naar streeft en, indien uitgebreid, kan het tegen midden van de jaren 2030 meer dan 20 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar opslaan.

“ExxonMobil heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van CCS-technologie en ontwikkelt plannen voor meerdere nieuwe CCS-mogelijkheden over de hele wereld”, aldus Joe Blommaert, president van Low Carbon Solutions bij ExxonMobil. “Het doet ons genoegen om het Acorn-project te ondersteunen bij de implementatie van CCS, een van de belangrijkste technologieën die nodig is om de klimaatdoelstellingen van de maatschappij te bereiken.”

ExxonMobil zei ook dat het bedrijf zich heeft aangesloten bij NECCUS, een alliantie van industrie-, overheids- en academische experts die zich inzetten om de uitstoot van koolstof van industriële installaties in Schotland te verminderen.

Het lidmaatschap van ExxonMobil zal de alliantie helpen het potentieel van technologische oplossingen voor uitstootverminding te verkennen, door gebruik te maken van de uitgebreide ervaring die het bedrijf met CCS wereldwijd heeft. Tot de NECCUS-leden behoren de Schotse overheid, vier toonaangevende Schotse universiteiten en verschillende branchepartners.

“Ons lidmaatschap in NECCUS en onze betrokkenheid bij Acorn onderstreept onze inzet om te voldoen aan de mondiale energiebehoefte en tegelijkertijd de uitstoot van onze activiteiten te verminderen”, aldus Blommaert. “Als wereldleider op het gebied van ontwikkeling en toepassing van CCS zullen we samen met de alliantie bepalen hoe deze technologie een belangrijke rol kan spelen bij het terugbrengen van de uitstoot van Schotland.”

“NECCUS verwelkomt ExxonMobil in onze alliantie”, aldus Mike Smith, CEO van NECCUS. “Het koolstofarmer maken van de industriële uitstoot zal een uitdagend maar essentieel onderdeel vormen om de nationale doelstelling om tegen 2045 energieneutraal te zijn, te halen. Wij zijn van mening dat Schotland een goede positie heeft om technologieën zoals CCS en waterstof te leveren, die nodig zijn om een energieneutrale industriële cluster te realiseren. Samenwerking tussen de organisaties binnen NECCUS is voor deze ambitie essentieel en de ervaring die ExxonMobil  meebrengt zal deze samenwerking verbeteren.”

In maart richtte ExxonMobil een Low Carbon Solutions-divisie op om lage-emissietechnologieën op de markt te brengen. In eerste instantie richt het zich op CCS, het proces van het afvangen van CO2 uit industriële activiteiten die anders in de atmosfeer zouden worden vrijgegeven, en het injecteren ervan in diepe ondergrondse geologische formaties voor veilige en permanente opslag.

ExxonMobil is marktleider op het gebied van CCS-technologie en heeft meer dan 30 jaar ervaring met het afvangen van CO2. Het bedrijf heeft een aandeel in ongeveer een vijfde van de wereldwijde CO2-afvangcapaciteit en heeft ongeveer 40 procent van alle afgevangen antropogene CO2 ter wereld afgevangen.

Het International Energy Agency voorziet dat CCS tegen 2040 tot 15 procent van de wereldwijde uitstoot kan verminderen. Het Intergovernemental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN schat dat de wereldwijde inspanningen voor de-carbonisatie tweemaal zo duur kunnen zijn zonder CCS.

 

Waarschuwing

Mededelingen over toekomstige gebeurtenissen, beleggingskansen of omstandigheden in dit bericht zijn toekomstgerichte mededelingen. Werkelijke toekomstige resultaten, inclusief projectplannen, timing, resultaten en kosten, toekomstige vermindering van emissies en emissie-intensiteit, resultaten van CO2-afvang en de impact van operationele en technologische inspanningen kunnen variëren, afhankelijk van het vermogen om operationele doelstellingen tijdig en succesvol uit te voeren; het vermogen om de vereiste overheidsgoedkeuringen en andere externe toestemmingen te verkrijgen en te plannen; de ontwikkeling en het tempo van ondersteunende marktomstandigheden en nationaal, regionaal en lokaal beleid met betrekking tot het afvangen van CO2 en uitstootvermindering; wijzigingen in wetten en voorschriften, waaronder wetten en voorschriften met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, CO2-kosten en belastingen; handelspatronen en de ontwikkeling en handhaving van lokale, nationale en internationale mandaten en verdragen; onvoorziene technische of operationele problemen; het resultaat van onderzoeksinspanningen en toekomstige technologische ontwikkelingen, waaronder de mogelijkheid om projecten en technologieën op commercieel concurrerende basis te schalen; veranderingen in vraag en aanbod en andere marktfactoren die van invloed zijn op de toekomstige prijzen van olie, gas en petrochemische producten; het resultaat van commerciële onderhandelingen en de acties van concurrenten; en andere factoren die worden besproken in deze uitgave en onder het kopje “Factoren die toekomstige resultaten beïnvloeden” op de Beleggerspagina van de ExxonMobil-website op exxonmobil.com.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

De belofte van CO2-afvang en -opslag en een dringende oproep tot actie
Wat is CCS?