Het creëren van een omgeving waarin vrouwen een geweldige carrière kunnen opbouwen, is een belangrijk onderdeel van de inclusie- en diversiteitscultuur van ExxonMobil, wat wordt weerspiegeld in ons Global Diversity Framework. Een belangrijk element hiervan is ons wereldwijde werknemersnetwerk, dat bekend staat als het Women’s Interest Network (WIN).

WIN EAME (Europa, Afrika, Midden-Oosten) is opgericht in 2009 en is sindsdien uitgebreid van 6 naar 24 afdelingen. Het netwerk is gericht op het blijven verbeteren van kansen voor vrouwen binnen ExxonMobil en het verder verbeteren van de werkomgeving voor vrouwelijke werknemers. Het netwerk is bedoeld om onbewuste vooroordelen aan te pakken, het aantal vrouwen in hogere functies bij ExxonMobil te verhogen, eventuele obstakels voor loopbaanontwikkeling die mogelijk nog resteren aan te pakken en samen te werken met mannelijke medewerkers om een werkomgeving te creëren die steeds inclusiever is.

Energy Factor sprak met Annemie Vredust, Upstream Financial Reporting Manager, Nederland, en een WIN EAME-facilitator, over hoe het netwerk positieve veranderingen teweegbrengt op het gebied van gendergelijkheid.

Energy Factor: Wat wil WIN bereiken? 

Annemie Vrelust: ExxonMobil wil dat al onze vrouwelijke werknemers hun professionele en persoonlijke groei maximaliseren, in een inclusieve werkomgeving. We willen vrouwen aantrekken en behouden, zodat vrouwen hun volledige potentieel kunnen bereiken en op alle niveaus in het bedrijf vertegenwoordigd worden. Dat is onze wereldwijde missie. We hebben ook elk jaar speciale aandachtsgebieden. Voor 2021 zijn dit: voorspraak en betrokkenheid van mannen; STEM-onderwijs (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en behoud van talent; en zorg en veerkracht in de huidige COVID-19-omgeving.

EF: Wat trok u naar de rol van WIN-facilitator?

AV: Ik had WIN-evenementen bijgewoond, ik was zeker geïnteresseerd in inclusie en diversiteit en ik voelde me vereerd door het vertrouwen in mij. Ik werd gevraagd voor de functie en ik heb deze geaccepteerd – en ik heb er nooit spijt van gehad. Het is iets wat je aanneemt naast je fulltime baan, dus het is behoorlijk veeleisend, maar het is een zeer lonende rol en ik ben erg blij om er tijd voor vrij te maken. Ik heb het gevoel dat WIN echt een verschil kan maken bij het motiveren en inspireren van vrouwelijke werknemers.

EF: Wat zijn de belangrijkste voordelen van lid worden van WIN? 

AV:  De sterke steun voelen van andere vrouwen, elkaar helpen en inspireren, verschillende perspectieven verzamelen en leren van anderen hoe ze met vergelijkbare uitdagingen omgaan – ik denk dat deze elementen vrouwen een boost geven. Het netwerken, de mentoring van onze senior mannelijke en vrouwelijke rolmodellen, en het uitbreiden van je netwerk in verschillende landen en culturen – dit zijn ook geweldige kansen waar we allemaal van leren.

EF: Kunt u ons iets vertellen over het WIN-mentorinitiatief?

AV: Elke WIN-afdeling heeft een groep die verantwoordelijk is voor mentoring en elke werknemer kan zich aanmelden als mentor of mentee. We streven er nu naar mentoring in verschillende landen te implementeren. Het kan erg verrijkend zijn om te werken met iemand van buiten uw eigen land.

Het zijn niet alleen de mentees die leren, ook de mentors halen er veel uit. Ze krijgen impliciete feedback over hun leiderschapsstijl en communicatievaardigheden en oefenen hun luistervaardigheden. En vooral in hogere functies is het een manier om de basis niet te vergeten en op de hoogte te blijven van wat er in de organisatie gebeurt. We krijgen als feedback van onze senior mentors dat ze er veel positieve energie van krijgen.

EF: Hoe zou u ExxonMobil beschrijven als werkplek voor vrouwen?

AV: Vanaf dag één is het heel duidelijk dat ExxonMobil een professionele omgeving is waarin we ons richten op vaardigheden, niet op geslacht of iets anders. Discriminatie wordt niet geaccepteerd en er is een zeer sterke focus op inclusie en diversiteit. Dit omvat een leiderschapscultuur waarin de nadruk ligt op het creëren van een omgeving van vertrouwen en inclusie. Elke WIN-afdeling heeft een lokale sponsor en in EAME hebben we tien regionale senior managers als sponsor, die onze initiatieven nauwgezet volgen en waar mogelijk ondersteuning bieden.

Maar natuurlijk is het nog niet perfect, er is nog wat werk te doen. Wat we zien is dat we over het algemeen het beste beschikbare jonge vrouwelijke talent kunnen werven, maar naarmate we meer hogere functies bekleden, zijn er minder vrouwen. Daar kijken we naar: welke obstakels vrouwen kunnen tegenkomen naarmate hun carrière vordert en wat we kunnen doen om deze weg te nemen.

EF: Wat denkt u dat de resterende obstakels wat betreft de vordering van vrouwen bij ExxonMobil? 

AV: Eén aspect is onbewuste vooroordelen. In het verleden hebben besluitvormers van personeel mogelijk onjuiste veronderstellingen gedaan over vrouwen: “Ze is net moeder geworden, dus ze kan deze drukke baan niet aannemen.” Of “ze heeft jonge kinderen, ze zou niet bereid zijn om te reizen”, bijvoorbeeld. Het bedrijf biedt echter voortdurende ondersteuning om onbewuste vooroordelen aan te pakken. Ons wereldwijde prestatiebeoordelingsprogramma biedt training om mensen te helpen vooroordelen te identificeren en weg te nemen.

Een ander aspect is rolmodellen. In het verleden waren er niet zoveel vrouwen in hogere functies binnen de organisatie en het is moeilijk voor mensen om zich voor te stellen in een rol als ze anderen zoals zichzelf niet in vergelijkbare posities kunnen zien. Er zijn nu meer vrouwen in hogere functies en we proberen ze zeer zichtbaar te maken en evenementen met hen te organiseren. Dus wanneer één van onze vrouwelijke leidinggevenden bijvoorbeeld een ander kantoor of een andere faciliteit van ExxonMobil bezoekt, zorgen ze ervoor dat ze wat tijd doorbrengen met de lokale WIN.

EF: Welke soorten evenementen organiseert WIN?

AV: We organiseren elk kwartaal webinars voor het hele EAME, dat is iets waar we tijdens de pandemie mee zijn begonnen. In een van mijn favoriete sessies hebben we het gehad over het belang van je op je gemak voelen, als vrouw, dat je misschien de ‘eerste’ bent die iets doet, maar ervoor te zorgen dat je nooit de ‘laatste’ bent om het te doen en dat je deuren opent voor anderen. We houden ook inspiratiesessies over thema’s als veerkracht, geestelijke gezondheid en stressmanagement en deze sessies brengen veel positiviteit met zich mee.

Sommige sessies worden gehost door afzonderlijke afdelingen. WIN Boedapest organiseert bijvoorbeeld workshops om vrouwen aan te moedigen om gemakkelijker te praten over hun prestaties en ervoor te zorgen dat ze zichzelf niet onderwaarderen.

EF: Hoe werkt WIN samen met mannelijke collega’s en waarom is dat belangrijk?

AV: We hebben mannelijke advocates en sponsors en dit jaar hebben we een subnetwerk voor mannelijke advocates opgezet als onderdeel van WIN, om mannen te helpen echte bondgenoten te worden. De missie van het netwerk is om mannen te voorzien van de kennis en technieken om vol vertrouwen actieve bondgenoten te worden voor vrouwen en andere minderheidsgroepen op de werkplek.

We denken dat het voor iedereen van essentieel belang is om inzicht te krijgen in gendergelijkheid en om te begrijpen dat de stijging van vrouwen niet betekent dat mannen moeten vallen. We hebben ook onze mannelijke collega’s nodig om verandering door te zetten, omdat ze nog steeds de meerderheid in het bedrijf zijn. Ze moeten bekend zijn met onze missie en ons actieplan en ze moeten begrijpen met welke obstakels en hindernissen we te maken hebben.

Ik denk dat het belangrijkste om te onthouden is dat iedereen profiteert van een meer inclusieve werkplek. We weten allemaal dat een diverse groep meer perspectieven brengt, dat diverse teams beter presteren en dat dit leidt tot betere bedrijfsresultaten. Het is ook leuker om verschillende soorten mensen in een groep te hebben!

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Het Women’s Forum: Het Verhaal Van Rosemarie