Nu er zo veel mensen moeten thuiswerken vanwege de pandemie, is belangrijk  dat bedrijven nieuwe manieren vinden om een inclusievere bedrijfscultuur te creëren. Daarentegen is het ook belangrijker dan ooit om werknemers van thuis uit bij de wereld buiten hun werk en de vier muren van hun huis te betrekken. In dat opzicht – maar ook in andere opzichten – kwam de samenkomst van Women’s Forum in november 2020 als geroepen.

Zoals zo veel andere evenementen in 2020 werd het forum voor vrouwen digitaal georganiseerd. De besproken onderwerpen waren echter net zo belangrijk als altijd. Het thema van het Forum was ‘Na herstel: Een inclusieve wereld ontwerpen. Vertegenwoordigers van over de hele wereld werden bijeengebracht dankzij de kracht van de moderne technologie om ideeën uit te wisselen over hoe deze inclusievere en innovatievere wereld moet worden gecreëerd.

Een delegatie van onze werknemers was aanwezig bij het forum. Zo heeft ExxonMobil opnieuw haar steun betuigd aan de conferentie. Ontdek wat sommige van onze werknemers hebben gehoord en gezegd – en wat hun heeft geïnspireerd:

Philippe Ducom, President van ExxonMobil Europa, sloot zich aan bij een panel van politieke kopstukken en bedrijfsleiders om zijn visie over de toekomst van werk uiteen te zetten. Aangezien Philippe al jarenlang pleit voor genderdiversiteit op de werkvloer, benadrukte hij het verband tussen innovatie en diversiteit. “Ons innovatievermogen zal, nu en in de toekomst, sterk afhangen van hoe toekomstige generaties worden grootgebracht en van in hoeverre we erin slagen een diverse en inclusieve omgeving te creëren,” aldus Philippe.

Philippe benadrukte in het bijzonder het belang van gendergelijkheid in het onderwijs van exacte wetenschappen (wetenschap, technologie en wiskunde). “De opkomst van nieuwe technologie zou de genderkloof kunnen vergroten,” waarschuwde Philippe. “Wij roepen op actie te ondernemen om meisjes en vrouwen goed onderwijs in exacte wetenschappen te bieden en om hen te stimuleren om te kiezen voor carrières in deze richtingen.”

Ontdek meer over hoe ExxonMobil een diverse en ondersteunende werkomgeving creëert en onderwijs in exacte wetenschappen ondersteunt.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Het Women’s Forum: Het Verhaal Van Rosemarie