Eerder deze maand heeft ExxonMobil zijn jaarlijkse Energy & Carbon Summary gepubliceerd. Hiermee geeft de onderneming een uitgebreid beeld van het werk dat ze heeft verricht om de risico’s van klimaatverandering tegen te gaan, waaronder acties om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

In de publicatie wordt de klimaatstrategie van ExxonMobil uiteengezet aan de hand van vier thema’s: uitstoot verminderen tijdens activiteiten, schaalbare technologische oplossingen ontwikkelen en uitvoeren, aan consumenten producten leveren waardoor zij hun uitstoot kunnen verlagen en proactief betrokken zijn bij klimaatbeleid.

Hier vindt u een overzicht.

Een terugblik: ExxonMobil meldde dat ze in 2019 de laagste broeikasgasuitstoot sinds 2010 heeft behaald. Dit komt grotendeels door de toewijding waarmee het bedrijf methaanemissies tijdens haar upstreamactiviteiten heeft verlaagd. Eind 2020 liep ExxonMobil op schema om de eerder aangekondigde doelen te realiseren om de methaanemissies met 15 procent en affakkeling met 25 procent te verlagen ten opzichte van de niveaus van 2016.

Vooruitblik: De plannen van het bedrijf voor uitstootverlaging voor 2025 leveren ten opzichte van 2016 naar verwachting een verlaging van broeikasgasuitstoot in de olie- en gasactiviteiten van ongeveer 30 procent op, naast een verlaging van affakkelings- en methaanemissies van 40 tot 50 procent. De plannen voor 2025, die zowel directe (Scope 1) als indirecte (Scope 2) uitstoot van de bedrijfsmiddelen van de onderneming omvatten, behoren tot de meest drastische verlagingen in de sector. In overeenstemming met het initiatief van de Wereldbank streeft ExxonMobil er eveneens naar om routinematige affakkeling bij haar upstreamactiviteiten binnen tien jaar tijd uit te bannen. Deze plannen helpen ExxonMobil om in 2030 aan kop te gaan wat betreft de verlaging van broeikasgasuitstoot en het ondersteunen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

De belofte: ExxonMobil zet zich in om betrouwbare en betaalbare energie te leveren om de voortgang van de mensheid te ondersteunen en tegelijkertijd geavanceerde oplossingen te vinden om de risico’s van klimaatverandering te beperken. Nu de wereld overstapt op nieuwe energiebronnen, erkennen zelfs klimaatscenario’s van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) – die er van uitgaan dat de temperatuur met 2 graden zal stijgen – dat olie en gas de komende decennia nog een grote rol zullen spelen.

De grondige kennis van het mondiale energiesysteem van onze werknemers helpt ons nu bij de verbetering van operationele efficiëntie en de ontwikkeling en inzet van technologieën met een lagere uitstoot en daarmee om de risico’s van klimaatverandering aan te pakken.

De aanpak:  Nieuwe en schaalbare technologieën ontwikkelen is van essentieel belang om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen. Daarom ontwikkelt ExxonMobil baanbrekende oplossingen om uitstoot te kunnen verlagen daar waar de meeste uitstoot plaatsvindt, waaronder fabricage, energie-opwekking en commercieel transport. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de CO2 -uitstoot wereldwijd.  Van CO2-afvang en -opslag en geavanceerde brandstoffen tot waterstof en energie-efficiënte technologieën: al deze oplossingen dragen bij aan uitstootverlaging en aan een wereld waarin de temperatuur slechts met 2 graden stijgt.

Uitwisseling van ideeën en expertise: Verschillende disciplines in de wetenschap en technologie zijn noodzakelijk om betaalbare en schaalbare energie te kunnen leveren. Geen enkele organisatie kent alle antwoorden. Dat moeten we erkennen om nieuwe, uitvoerbare technologieën te kunnen produceren. Daarom werken de teams van ExxonMobil samen met externe pioniers en instellingen in zowel de privésector als de publieke sector – waaronder de Amerikaanse US National Renewable Energy Laboratory, de Amerikaanse US National Energy Technology Laboratory, meer dan 80 universiteiten en met startups die vooroplopen op het gebied van alternatieve energie-oplossingen. We werken allemaal samen om de juiste antwoorden te vinden en innovatie op het vlak van nieuwe energie mogelijk te maken.

Om ideeën en innovatie van het laboratorium naar de markt te brengen, maakt de onderneming gebruik van haar unieke sterke punten op het vlak van wetenschap, techniek en een sterke positie op de wereldmarkt.

Een gezamenlijke aanpak:  Naast het werk in laboratoria, praktijktesten en computervaardigheden, werkt ExxonMobil ook samen met belanghebbenden om te ijveren voor deugdelijke beleidsoplossingen die klimaatrisico’s kunnen beperken en die tegelijkertijd toegang tot betaalbare en betrouwbare energie mogelijk maken voor de gehele maatschappij. Om dit te realiseren is er meer nodig dan opgelegde regelgeving van bovenaf: we moeten gezamenlijke inspanningen leveren. Onze vrijwillige inspanningen om (bijvoorbeeld) de methaanemissie te verlagen bieden de hele sector een kader van efficiënte regelgeving.

Waarom dit belangrijk is: “Haast niemand zal ontkennen dat de risico’s van klimaatverandering tot de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen behoren waar we nu mee te maken hebben. De manier waarop wij omgaan met de wereldwijde vraag naar de energie die benodigd is voor economische groei, en tegelijkertijd de invloed op het milieu op de lange termijn beperken, is essentieel voor onze duurzame toekomst. ”– Darren W. Woods, Voorzitter.

Geavanceerd technologieën voor toezicht op en detectie van uitstoot, zoals het netwerk van sensoren dat door Project Astra wordt ontwikkeld, zijn van essentieel belang voor onze inspanningen om methaan- en affakkelingsemissies te verminderen.
Om uitstoot door het toenemend commercieel transport, een sector met veel uitstoot, in te perken streeft het bedrijf naar de ontwikkeling van geavanceerde, vloeibare brandstoffen, zoals biobrandstoffen die van algen worden gemaakt.
De samenwerkingsverbanden tussen ExxonMobil en meer dan 80 universiteiten zijn essentieel voor het potentieel van technologieën die de uitstoot kunnen verminderen, zoals CO2-afvang en -opslag. Palash Acharya van de Universiteit van Texas in Austin bestudeert het bevriezen van CO2 om koolstof langdurig te kunnen opslaan.
Door te werken met externe partners, zoals onderzoekers van het National Renewable Energy Laboratory, streeft ExxonMobil ernaar om uitstoot te verlagen en tegelijkertijd meer energie te bieden.
Schoner aardgas wordt dagelijks over de hele wereld getransporteerd, zodat meer landen hun uitstoot door industriële productie, energieproductie en zelfs door transport kunnen verlagen.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

R&D: technologie ontwikkelen om uitstoot te verminderen
Wat is CCS?