Allereerst, wat is aardgas eigenlijk? Aardgas is een koolwaterstof – die vooral bestaat uit methaan – die diep onder het aardoppervlak voorkomt. Aardgas kan worden gebruikt als energiebron in de sectoren wonen, commercie, industrie en transport.. Vanwege zijn chemische samenstelling stoot aardgas tot 60 procent minder kooldioxide (CO2) uit dan kolen als het wordt verbrandt om energie op te wekken.

Waarvoor kan aardgas worden gebruikt?

Met behulp van aardgas kan energie worden opgewerkt voor verschillende doeleinden – vooral om energie op te wekken voor huisverwarming en huishoudelijke gastoestellen, maar ook om hoge temperaturen op te wekken voor industriële processen. Het kan ook gebruikt worden als grondstof voor de productie van chemische producten. Daarnaast is aardgas een bron van waterstof, dat geen CO2 uitstoot als het als brandstof wordt gebruikt. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) draagt deze veelzijdigheid bij aan de wereldwijde toename in de vraag naar aardgas met 1,5 procent in 2019 ten opzichte van 2018.

Welke rol kan aardgas spelen bij het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen?

Aangezien Europa steeds ambitieuzere doelstellingen nastreeft om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, levert aardgas hier een belangrijke bijdrage aan. Dat komt niet alleen door de lagere uitstoot ten opzichte van kolen. Aardgas kan gebruikt worden om waterstof te produceren en vormt eveneens een aanvulling op wind- en zonne-energie om te garanderen dat Europeanen gebruik kunnen maken van een betrouwbare, koolstofarme energietoevoer.

In 2018 leverde aardgas 21 procent van alle energie binnen de EU.

Wat is vloeibaar aardgas eigenlijk?

Vloeibaar aardgas is aardgas dat wordt afgekoeld tot op het punt waarop het vloeibaar wordt. Vloeibaar aardgas is een stabiele, gifvrije en roestvrije vloeistof die eenvoudig en veilig kan worden vervoerd – waardoor het mogelijk is om aardgas wereldwijd te vervoeren in grote tankers, waardoor er geen grote pijpleidingen nodig zijn en landen aardgas uit verschillende bronnen kunnen importeren. Aardgas in vloeibare vorm neemt minder ruimte in beslag, waardoor er enorme hoeveelheden vervoerd kunnen worden.

Veel tankschepen kunnen herkend worden door kenmerkende bolvormige opslagtanks.

Vloeibaar aardgas wordt doorgaans weer in gas veranderd nadat het op de plaats van bestemming aankomt, zodat het gebruikt kan worden om aan de behoeften van huishoudens en bedrijven te voldoen. Soms worden vloeibaar aardgas en samengedrukt aardgas ook gebruikt voor zware voertuigen – zoals vrachtwagens, bussen en schepen – aangeziens aardgas minder CO2 uitstoot dan diesel of zware stookolie.

De bestaande infrastructuur gebruiken

De benodigde infrastructuur om aardgas te verspreiden en te gebruiken bestaat al in Europa. Gas stroomt door veel pijpleidingen over het hele continent. Bovendien zijn methaanterminals, die worden gebruikt om gas te importeren, de laatste jaren sterk geëvolueerd. Op dit moment zijn er 36 methaanterminals actief in Europa, die in totaal over een vermogen van ongeveer 241 miljard kubieke meter per jaar beschikken – en er wordt momenteel meer capaciteit ontwikkeld.

De Adriatische methaanterminal in de noordelijke Adriatische Zee kan aan ongeveer 10 procent van de energiebehoefte in Italië voldoen. De Adriatische methaanterminal is een gravity-based structure van beton en bevindt zich 15 km van de kustlijn van Veneto (Italië). Deze methaanterminal is de eerste in zijn soort. De methaanterminal voor het omzetten van vloeibaar gas in gasvorm is in het bezit van en wordt beheerd door een joint venture tussen ExxonMobil Italiana Gas (een dochteronderneming van ExxonMobil), Qatar Terminal Company Limited (een dochteronderneming van Qatar Petroleum) en Snam Spa een Europese marktleider in de bouw en het geïntegreerd beheer van de aardgasinfrastructuur. Bekijk onze korte video om meer te weten te komen over de capaciteiten van de Adriatische methaanterminal:

Aan de Britse Atlantische kust kan de South Hook LNG Terminal aan meer dan 20 procent van de vraag naar aardgas in het Verenigd Koninkrijk voldoen op een moment waarop de binnenlandse toevoer afneemt. De methaanterminal heeft een volledig geïntegreerde toevoerketen die zich uitstrekt van de aardgasvelden in Qatar in de Perzische Golf tot de kust van West-Wales.

Energiezekerheid is afhankelijk van de diversiteit van en de energietoevoer. Door vloeibaar aardgas te importeren neemt het aantal leveranciers aanzienlijk toe. Er wordt verwacht dat de handel in vloeibaar aardgas in 2040 in bijna 20 procent van de vraag naar aardgas kan voorzien.

Hernieuwbare energie aanvullen

Hernieuwbare energie opwekken met behulp van windturbines en zonnepanelen wordt steeds belangrijker om CO2-uitstoot te verminderen – en aardgas is een aanvulling op deze manieren om energie op te wekken.

Zonnepanelen en windturbines wekken in bepaalde weersomstandigheden energie op, terwijl aardgas een consistente en betrouwbare energiebron vormt ter aanvulling van de periodieke toestroom van energie die met hernieuwbare energie gepaard gaat. Zo helpt aardgas om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. De stabiele energiestroom die aardgas biedt, ondersteunt ook andere ondersteunende diensten op het stroomnet – zoals frequentieregeling.

Aardgas: ondersteunt de energietransitie en vermindert CO2 -uitstoot

Aangezien Europa steeds minder afhankelijk wordt van elektriciteitsopwekking op basis van kolen, wordt aardgas een steeds belangrijker onderdeel van de energiemix van Europa.

Verder wordt er verwacht dat koolstofarme oplossingen (zoals waterstof) een essentiële rol zullen spelen om de ambitie van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te bereiken. Als we dit combineren met koolstofafvang en -opslag, is aardgas een kostenefficiënte manier om waterstof te produceren als koolstofvrije energiedrager.

Aardgas kan huizen, bedrijven en de zware industrie energie leveren. Aangezien Europa al over een aanzienlijke infrastructuur beschikt, biedt aardgas een oplossing die al op grote schaal wordt toegepast.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Volle kracht vooruit tegen malaria
Protected: In deze box zit misschien de toekomst van CO2-afvang