Ongeveer 60% van alle methaanuitstoot komt van menselijke activiteiten – zoals bijvoorbeeld; landbouw, afvalverwerking en energieopwekking. De resterende 40% komt vrij uit de natuur, voornamelijk uit moerasland.

Methaangas is het hoofdbestanddeel van aardgas, dat een groot deel van de Europese energie levert.  Aardgas wordt gebruikt in energiecentrales om elektriciteit  op te wekken en verwarmingssystemen in   huizen en bedrijven te bedienen.

Volgens de methaantracker van het Internationaal Energieagentschap (IEA) is de olie- en gassector verantwoordelijk voor ongeveer 14% van de wereldwijde methaanuitstoot. Het waar mogelijk terugdringen en vermijden van methaanuitstoot uit de energiesector is daarom belangrijk, en het is een doel dat wordt ondersteund door ExxonMobil. We zijn een van de oprichters van het ‘Aiming for Zero Methane Emissions Initiative’ dat in 2022 werd aangekondigd, en we werken eraan om tegen 2030 de methaanuitstoot van olie en gasreserves  die door ons wereldwijd geëxploiteerd worden   tot bijna nul terug te brengen.

ExxonMobil in Duitsland: 95% minder methaanuitstoot

“De reductie van de methaanuitstoot is vanuit milieuoogpunt belangrijk,” zegt Pascal Weustermann, supervisor milieutechniek bij ExxonMobil in Hannover. “Ook is het  vanuit economisch oopgpunt zinvol om  ontsnapping van deze waardevolle grondstof  te voorkomen. Methaan dat ontsnapt bij het vrijkomen van gas of door lekken, is aardgas dat nooit bij een klant terechtkomt.”

“sinds 1998  documenteren wij onze methaanuitstoot f,” zegt Ulrike Scheer, Chemisch Ingenieur en Adviseur voor Milieu en Regelgeving bij ExxonMobil in Hannover. “Sindsdien zijn we voortdurend op zoek naar manieren om de uitstoot van onze activiteiten in Duitsland te verminderen en deze te implementeren.”

Samenwerken aan wereldwijde maatregelen om methaanuitstoot te verminderen

Nauwe samenwerking met nationale en supranationale overheden en brancheverenigingen is belangrijk en maakt beter gefundeerde maatregelen mogelijk. ExxonMobil zet zich in om samen te werken met de EU, de regering van de VS en anderen om de doelstellingen van de Global Methane Pledge, die in 2021 werd aangekondigd, te helpen realiseren.

De leden van de International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) nemen bijna de helft van de olie- en gasvolumes ter wereld voor hun rekening. Het IOGP is ook een van de oprichters van het Methane Guiding Principles-initiatief, waarmee toonaangevende energiebedrijven zich hebben verbonden aan een reeks regels voor het terugdringen van de methaanuitstoot in 2017.

Het sneller opsporen en verhelpen van methaanlekken in de aardgasinfrastructuur is een belangrijk aspect in het terugdringen van de uitstoot. Er is een wereldwijd methaanobservatorium gepland, dat in naam van de VN zal worden gebouwd. ExxonMobil test ook andere manieren om methaanlekken te identificeren. Infraroodcamera’s, vliegtuigen, drones en  satellietplatforms kunnen allemaal een rol spelen. We beschikken nu over uitgebreide wereldwijde kennis om de uitstoot van methaan te verminderen en we gebruiken dit in regelmatige uitwisselingen met relevante belanghebbenden.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Inspanningen voor het leveren van de energie die Europa nodig heeft