De uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd zijn veelzijdig. Terwijl de ambities van de Europese energietransitie bovenaan op de agenda blijven staan, heeft het huidige onevenwicht van vraag en aanbod op de olie- en aardgasmarkten een zeer reële impact op gezinnen in Europa en daarbuiten. De recente geopolitieke gebeurtenissen hebben dit onevenwicht nog verergerd. Het opnieuw in evenwicht brengen van vraag en aanbod zal tijd vergen, maar wij investeren in het vergroten van het aanbod van betrouwbare energie en in het ontwikkelen van nieuwe technologieën die de ambities van klimaatneutraliteit voor de samenleving ondersteunen.  

 ExxonMobil werkt mee aan oplossingen om te beantwoorden aan de nieuwe vraag vanuit Europa en probeert inzichten te verwerven over de huidige behoeften van Europa op de korte en langere termijn, en over hoe ExxonMobil verder een oplossingspartner kan zijn. In het afgelopen jaar hebben wij overigens ons eigen aardgasverbruik in Europese productiefaciliteiten met ongeveer 65% verminderd, wat overeenkomt met de stroomvoorziening voor meer dan twee miljoen woningen.  

 Uit recente gebeurtenissen is de belangrijke rol die Liquefied Natural Gas (LNG) kan spelen in de voorzieningszekerheid gebleken. Vandaag de dag overtreft de vraag de beschikbare voorraden, maar wij werken eraan om te beantwoorden aan de behoeften van de samenleving. Het is belangrijk dat bedrijven en gezinnen in heel Europa blijven beschikken over een veilige energievoorziening, om hun woningen en industrieën van stroom te voorzien. ExxonMobil heeft bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met SPP, een energieleverancier in Slowakije, om de levering van aardgas uit Slowakije te versterken. 

 We blijven ons richten op het terugdringen van de uitstoot en het beheersen van de risico’s van  klimaatverandering. We zijn van plan om ons steentje bij te dragen aan de energietransitie, en we staan volledig achter de ambitie van de samenleving om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.  

 Wij gaan een toonaangevende rol spelen in het leveren van koolstofarme producten en in het ontwikkelen en implementeren van de technologieën die nodig zijn voor een klimaatneutrale toekomst. Begin 2021 hebben we onze Low Carbon Solutions-activiteiten opgezet, waarbij we onze unieke combinatie van vaardigheden, zoals expertise op het gebied van geofysica en complex projectmanagement, hebben benut. Het bedrijf streeft ernaar de de uitstoot van onze eigen activiteiten en producten verder te verminderen, en om koolstofarme opportuniteiten te commercialiseren, opdat ze over de hele wereld kunnen worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld: CO2-afvang en -opslag (CCS), waterstof en brandstoffen met minder uitstoot. 

 In België nemen we bijvoorbeeld deel aan een CCS-project voor meerdere belanghebbenden in de haven van Antwerpen, de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. Het project zou de CO2 -uitstoot van industriële bronnen in de haven verzamelen voor opslag. Zo zou mogelijk jaarlijks 8 miljoen ton CO 2 kunnen worden afgevangen, een vermindering van 50% van de CO2 -uitstoot in dit gebied. 

 ExxonMobil is van plan om de eigen uitstoot van broeikasgassen in 2030 te verminderen ten opzichte van de niveaus van 2016, ter ondersteuning van onze scope 1 en scope 2 ambities van klimaatneutraliteit voor geëxploiteerde activa van. Sinds 2000 hebben we 320 miljoen ton aan uitstoot verminderd en vermeden dankzij energie-efficiëntie-initiatieven en warmtekrachtkoppelingsprojecten.  

 We investeren om de levering van betrouwbare van energie te vergroten en tegelijkertijd vooruitgang te blijven boeken bij het verminderen van onze uitstoot. We danken onze Europese partners voor hun voortdurende ondersteuning bij deze inspanningen.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Aardgas & vloeibaar aardgas Een duurzame energievoorziening voor Europa waarborgen
Waarom we $ 15 miljard investeren in een koolstofarme toekomst