ExxonMobil ondersteunt dit initiatief. 

Bij de aankondiging van de Global Methane Pledge verklaarden de VS en de Europese Unie: “Het snel verminderen van de methaanuitstoot vormt een aanvulling op maatregelen voor kooldioxide en andere broeikasgassen en wordt beschouwd als de meest effectieve strategie om de opwarming van de aarde op korte termijn te verminderen. Het houdt het doel om de opwarming tot 1,5 graden Celsius te beperken haalbaar.” 

President Biden sprak in september over de noodzaak om de methaanuitstoot te verminderen: “We moeten handelen en we moeten nu handelen.”  

ExxonMobil is het hiermee eens, en wij streven ernaar samen te werken met de Amerikaanse overheid, de Europese Commissie en andere overheden om de doelstellingen van de Pledge te helpen verwezenlijken. 
Meer specifiek: 

  • Zoals eerder aangekondigd, zullen we onze eigen methaanuitstoot in 2025 met 40-50% verlagen ten opzichte van de niveaus in 2016; 
  • Het ontwikkelen, testen en implementeren van nieuwe methaandetectie- en beperkingstechnologieën; en
  • Samenwerken met anderen in onze industrie om de methaanuitstoot te verlagen. 

 Wij zijn van mening dat onze plannen voor methaanreductie aansluiten bij het doel van de Pledge. 

We zien ook de waarde van samenwerking met andere methaanuitstotende sectoren, zoals landbouw, veehouderij en stortplaatsen, en we zullen onze ervaring, technologieën en beperkingsstrategieën delen om te helpen bij het vinden van werkende oplossingen voor deze sectoren. Omdat elk land een ander methaanemissieprofiel heeft, zullen bijdragen uit alle sectoren van essentieel belang zijn voor het bereiken van de Pledge-doelstellingen (zie onderstaande afbeelding). 

Onze ondersteuning voor de beperking van methaanuitstoot is niet nieuw. 

In 2017 heeft ExxonMobil zich toegelegd op de Methane Guiding Principles en vorig jaar hebben we een modelkader geïntroduceerd voor de industriebrede methaanregelgeving om de uitstoot in alle fasen van de productie te verminderen. Wij ondersteunen het feit dat de Amerikaanse Environmental Protection Agency methaanemissies voor zowel nieuwe als bestaande bronnen van olie- en gasproductie rechtstreeks reguleert. Ook ondersteunen we de methaanstrategie 2020 van de Europese Commissie. 

Het is een cruciale uitdaging voor ons allemaal om te voldoen aan de groeiende vraag naar energie om de economische ontwikkeling wereldwijd te ondersteunen en tegelijkertijd de milieueffecten en de risico’s van klimaatverandering te beperken. Alle segmenten van de maatschappij, inclusief overheid, academie, de bredere wetenschappelijke gemeenschap, de particuliere sector en consumenten, moeten samenwerken om effectieve oplossingen te vinden. 

 ExxonMobil streeft ernaar deel uit te maken van de oplossing. Onze wetenschappers en ingenieurs passen hun expertise en vindingrijkheid toe om op verantwoorde wijze te voorzien in de wereldwijde behoefte aan energie, en werken aan het vinden van oplossingen om de overgang naar een toekomst met lagere CO2-uitstoot mogelijk te maken en te versnellen. 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is CCS?
Decarbonisatie van de industrie met CCS