Vrachtschepen spelen een belangrijke rol in ieders leven. Ongeveer 90% van het internationale vrachtverkeer gebeurt via schepen(1). In 2017 werd via de oceanen ongeveer 10 miljard ton aan goederen vervoerd; een stijging van 4%(2) ten opzichte van 2016. Of het nu gaat om voedingsmiddelen, meubilair, brandstof of geneesmiddelen – als je een product koopt uit een ander land, is de kans groot dat het via zeezijn weg naar jou heeft gevonden.

Scheepstransport is de meest brandstofefficiënte manier om vracht per ton te vervoeren(3), aangezien een schip per afgelegde kilometer minder CO2 uitstoot dan een vrachtwagen, trein of vliegtuig. Om de groeiende mondiale scheepsvloot van schonere brandstof te voorzien, heeft ExxonMobil op zijn raffinaderij in Antwerpen een Delayed Coker Unit (DCU) gebouwd – om schonere scheepsbrandstof te maken in de vorm van laagzwavelige gasolie en diesel.

De DCU maakt deel uit van ExxonMobil’s 10-jarige investeringsprogramma voor de Antwerpse raffinaderij van ongeveer 2 miljard euro. Dankzij de schonere scheepsbrandstof die in Antwerpen geproduceerd wordt, kunnen schepen voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), die stricte limieten vastlegt voor de zwaveluitstoot van hun motoren.

De IMO-richtlijnen hebben het zwavelgehalte dat in scheepsbrandstof mag worden gebruikt(4)  sinds 2005 gestaag verlaagd, en per 1 januari 2020 “zal de limiet voor zwavel in stookolie voor schepen die actief zijn buiten aangewezen emissiecontrolegebieden worden verlaagd naar 0,50% m/m (massapercentage).(4)” Dit is een aanzienlijke verlaging van de huidige limiet van 3,5%.

Volgens de IMOzullen de nieuwe richtlijnen “de uitstoot van zwaveloxide door schepen aanzienlijk verlagen en grote gezondheids- en milieuvoordelen voor de wereld hebben”(4).

 

Bronnen:

  1. International Chamber of Shipping
  2. UN Conference on Trade and Development
  3. European Parliament
  4. International Maritime Organization

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Brandstof, vers van de boerderij
Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen