Volgens de OESO wordt ongeveer 90% van de goederen wereldwijd per schip vervoerd, waardoor brandstoffen met minder uitstoot essentieel zijn in deze sector. ExxonMobil onderzoekt samen met drie andere bedrijven mogelijkheden voor de productie en distributie van groene waterstof en groene ammoniak als emissiearmere scheepsbrandstof op onze Slagen-terminal in Noorwegen.

Grieg Edge, North Ammonia, GreenH en ExxonMobil hebben een memorandum of understanding (MOU) ondertekend om onderzoek te doen naar de productie en distributie van maximaal 20.000 ton groene waterstof en de distributie van maximaal 100.000 ton groene ammoniak per jaar. waardoor de Slagen-terminal wordt omgevormd tot een hub voor emissiearmere scheepsbrandstof. ExxonMobil wordt in de overeenkomst vertegenwoordigd door Esso Norge, lid van de ExxonMobil-groep.

Wat zijn groene waterstof en groene ammoniak?

Het Internationaal Energie Agentschap voorspelt dat waterstof in 2050 10% van de mondiale energiebehoefte zal vervullen en acht waterstof van cruciaal belang om de mondiale net zero-emissiedoelstellingen te halen. Groene waterstof wordt geproduceerd uit water via elektrolyse, in een proces dat wordt aangedreven door een hernieuwbare energiebron. In Noorwegen komt bijna alle elektriciteit, 98%, uit hernieuwbare bronnen, met een aandeel van 92% voor waterkracht.

Waterstof stoot bij verbranding geen CO2 uit, waardoor groene waterstof een aantrekkelijke emissiearme energiedrager is. Waterstof is veelzijdig en heeft een sterk potentieel om emissies in sectoren met veel uitstoot, zoals energie, transport en zware industrie, te helpen verminderen. Waterstof is overvloedig, het is het meest overvloedige element in het bekende universum. Waterstof is echter ook het lichtste element dat bestaat en heeft een lage volumetrische energiedichtheid, waardoor het lastig en duur is om het op te slaan en te transporteren.

Groene ammoniak kan gebruikt worden om waterstof te transporteren, waarbij de waterstof wordt omgezet in ammoniak voor een eenvoudiger en goedkoper transport, en later weer wordt omgezet in waterstof. Groene ammoniak heeft een hogere energiedichtheid dan waterstof, waardoor een grotere hoeveelheid energie getransporteerd kan worden in minder ruimte en tegen lagere kosten. Groene ammoniak wordt gemaakt door gebruik te maken van hernieuwbare energie om waterstof te scheiden van water (elektrolyse). Groene ammoniak als brandstof bevat geen koolstof en genereert geen CO2.

Organisaties als de International Renewable Energy Agency hebben het potentieel van groene ammoniak als een emissiearmere scheepsbrandstof benadrukt. ExxonMobil kijkt naar mogelijkheden om ammoniak te gebruiken om waterstof over lange afstanden te verschepen en op te slaan.

Een sterk team op een sleutellocatie

Samenwerking is de kern van ExxonMobil’s toewijding aan onderzoek en ontwikkeling van emissiearmere energie-oplossingen.  Conversiemanager Øyvind Rudberg van de Slagen-terminal benadrukte de vaardigheden en ervaring die de partners aan het initiatief leveren. “Grieg Edge, GreenH en North Ammonia zullen hun expertise op het gebied van duurzaam zeetransport, waterstofproductie en projectontwikkeling van waterstof en ammoniak inbrengen,” aldus Rudberg.

GreenH richt zich op het creëren van een groene infrastructuur voor waterstof, terwijl Grieg Edge nieuwe, op duurzaamheid gerichte zakelijke mogelijkheden in de maritieme sector identificeert en stimuleert. North Ammonia ontwikkelt en investeert in de productie van groene ammoniak voor maritieme klanten.

De ExxonMobil-vestiging in Slagen ligt aan de Oslo Fjord, waar jaarlijks meer dan 10.000 schepen doorheen varen, waardoor het een zeer geschikte locatie is voor een distributienetwerk. “Het produceren van groene waterstof in de nabijheid van het verbruik is van grote waarde, omdat het vervoeren van waterstof van de productielocatie naar de verbruikslocatie duur is,” aldus Morten S. Watle, CEO van GreenH. “Hier in Slagen kunnen we het transport overslaan omdat schepen direct vanuit de vestiging kunnen bunkeren.”

Vidar Lundberg, Chief Business Development Officer bij Grieg Maritime Group, benadrukte ook dat de Slagen-terminal een geschikte locatie is. “Grieg Edge kijkt naar de ontwikkeling van maritieme locaties waar de infrastructuur de productie en distributie van groene energie vergemakkelijkt,” aldus Vidar. “We zien hiervoor in Slagen een unieke locatie – dicht bij de markt en bij partners die aanvullende expertise inbrengen.”

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Houtafval omzetten in biobrandstof