Traditionele mechanische recycling kent verschillende uitdagingen, met name in de vorm van bepaalde kunststofsoorten die moeilijk te recyclen zijn met de huidige processen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat dat momenteel slechts wereldwijd ongeveer 9% van alle geproduceerde kunststoffen wordt gerecycled. In de Europese Unie werd in 2020 meer dan een derde, 38%, van plastic verpakkingsafval gerecycled. Dit is echter nog steeds minder dan de EU-doelstelling van 50% recycling van plastic verpakkingen in 2025. ExxonMobil ziet een grote kans voor geavanceerde recycling om dit tekort op te lossen.

We werken aan oplossingen die moeilijk te recyclen kunststoffen kunnen opsplitsen in moleculaire bouwstenen, die gebruikt kunnen worden voor het maken van nieuw, hoogwaardig kunststoffen en andere waardevolle producten.

Waarom zijn sommige kunststoffen moeilijk te recyclen? Traditionele mechanische recycling heeft moeite met het verwijderen van olie, vet of voedingsresten. Daardoor moeten verpakkingen van voedsel en oliebevattende producten weggegooid worden en komen ze meestal op een stortplaats terecht. Een andere factor is de verpakking zelf. Wanneer verpakkingen meerdere lagen van verschillende soorten plasticen andere materialen bevatten, kunnen ze niet traditioneel mechanisch gerecycled worden.

Een chipszak kan bijvoorbeeld een plastic buitenlaag en een aluminium binnenlaag hebben. Deze combinatie van materialen kan door traditionele machines niet doeltreffend gescheiden worden. Geavanceerde recycling lost de problemen op door materialen af te breken naar hun basismoleculen. Deze ‘verfriste’ moleculen worden dan grondstoffen om gloednieuwe kunststoffen en andere waardevolle producten mee te maken. Het geeft plasticafval echt een nieuw leven.

Geavanceerde recycling kan de samenleving helpen om meer producten die we dagelijks gebruiken te recyclen. Deze oplossing verhoogt het recyclagepercentage van plasticafval en bevordert een meer circulaire economie, en biedt tegelijkertijd mogelijkheid voor minder gerelateerde uitstoot. Het kan bovendien wereldwijd ingezet en gerepliceerd worden om de hoeveelheid plastic waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden, te vergroten.

Zo werkt het.

  • icon/text-size

Inzamelen

Wereldwijd helpen we moeilijk te recyclen kunststoffen op grote schaal in te zamelen. We hopen dat in de toekomst alle soorten plastic via de standaard ophaaldienst ingezameld kunnen worden voor recycling.

Sorteren

Vandaag de dag wordt plastic gesorteerd voor mechanische recycling, de stortplaats of verbranding. Dankzij geavanceerde recycling hebben we een extra stroom gecreërd voor moeilijk te recyclen plastics, zoals chipszakken en zelfs kunstgras.

Versnipperen en verwerken

Het plastic wordt gesorteerd, versnipperd en verwerkt om aan de fysieke en chemische specificaties voor mechanische of geavanceerde recyclingbedrijven te voldoen. Moeilijker te recyclen plastic gaat naar geavanceerde recyclingbedrijven.

Hervormen

In een geavanceerd recyclingbedrijf worden de kunststoffen omgezet in vloeistof- en gasmoleculen; de grondstoffen die nodig zijn voor het maken van waardevolle nieuwe producten, zoals de gecertificeerde circulaire polymeren van ExxonMobil.

Nieuw kunststoffen

Deze bouwstenen kunnen gebruikt worden voor het maken van verschillende nieuwe producten. We verwachten eind 2022 een verwerkingscapaciteit van 30.000 ton te hebben en eind 2026 wereldwijd 500.000 ton geavanceerde recyclingcapaciteit.

Circulaire kunststoffen

Gecertificeerd circulair plastic wordt gebruikt in allerlei producten, zoals voedselverpakkingen. Na gebruik kunnen deze ingezameld, gesorteerd en gerecycled worden, en daarmee bijdragen aan het algemene doel van een circulaire economie.

Geavanceerde recycling creéert een gecertificeerde circulaire levenscyclus voor kunststoffen zodat ze eindeloos gebruikt kunnen worden.

Van vorm naar functie Scroll door om het proces te bekijken

Geavanceerde recycling creéert een gecertificeerde circulaire levenscyclus voor kunststoffen zodat ze eindeloos gebruikt kunnen worden.

You May Also Like

Meer ontdekken