Energy Factor: Bedankt dat u tijd heeft gemaakt voor dit gesprek. Kunt u om te beginnen uitleggen wat koolstofarme brandstoffen of brandstoffen met een lage emissie zijn?

Tim McMinn: Het is een brede term, maar over het algemeen is een brandstof met een lagere emissie elke soort brandstof die tijdens de gehele levensduur minder emissies genereert dan traditionele brandstoffen. Biobrandstoffen zijn een soort brandstof die koolstofarm kunnen zijn omdat ze afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen zoals planten, biomassa en algen. Er zijn ook andere brandstoffen met lage emissie. Dit omvat ook zaken als e-Fuels, synthetische brandstoffen die zijn gemaakt van waterstof en opgevangen kooldioxide. Andere voorbeelden van brandstoffen met een lage emissie zijn diverse koolstofarme hydrogenen, hernieuwbare elektriciteit en vloeibare fossiele brandstoffen met een laag koolstofgehalte.

EF: Wat maakt biobrandstoffen een aantrekkelijke optie als u kijkt naar het grote plaatje van het verlagen van emissies?

TM: Biobrandstoffen kunnen een “drop-in” brandstof zijn, wat een manier is om te zeggen dat ze in bestaande motoren kunnen worden gebruikt zonder de motoren te moeten wijzigen of reviseren. Drop-in brandstoffen zijn essentieel voor het economisch levensvatbaar maken van brandstoffen met lage emissies. Als we kijken naar de rol van biobrandstoffen, zijn ze zeker voor de lange termijn – vooral in sectoren die moeilijker te decarboniseren zijn, zoals luchtvaart, scheepvaart en zwaar vrachtverkeer. Maar er is ook een use case op kortere termijn voor het onmiddellijk mengen en het verlagen van de koolstofintensiteit van het huidige lichte vrachtverkeer. We zien het als een overgang die cruciaal zal zijn om te voldoen aan de ambities van de maatschappij om emissies in de komende decennia te verlagen. 

EF: U hebt eerder de levenscyclus genoemd. Kunt u vertellen waarom die belangrijk is?

TM: We kijken naar de levenscyclus volgens een “well-to-wheel”-analyse. Er moet naar brandstoffen worden gekeken van herkomst tot verwerking tot eindgebruik om de impact van de emissies te begrijpen. Het voordeel van een biobrandstof is dat de koolstof uit de atmosfeer is onttrokken om de groei van de plant te voeden. Wanneer de brandstof wordt verbrand, komt de koolstof weer in de atmosfeer zonder een netto toename van de hoeveelheid atmosferische koolstof.  Natuurlijk zijn er emissies gerelateerd aan de productie van biobrandstoffen die worden meegenomen in levenscyclusonderzoeken. Maar er is ook ruimte voor opslag van een deel van de koolstof die wordt geassocieerd met de productie van biobrandstoffen en daarmee netto negatieve koolstofbrandstoffen, smeermiddelen of zelfs waterstof produceren. Dit noemen we BECCS, oftewel bio-energie gecombineerd met CO2-afvang en -opslag. Het belangrijkste om te onthouden is dat het in de totale levenscyclus is waar de positieve invloed op het milieu kan worden gemeten, niet alleen bij de benzinetank die u en ik aan het einde van de keten vullen.

EF: Hoe ziet de toekomst eruit voor biobrandstoffen?

TM: Momenteel zien we twee dingen. Eén is de snelle uitbreiding van biobrandstoffen op basis van wat we “first-generation feeds” noemen, zoals maïs en plantaardige oliën. We zien biobrandstoffen echter ook opkomen op basis van “second-generation feeds”. Dit zijn grondstoffen die geen voedsel zijn. Denk aan afgewerkte bakolie, dierlijke vetten, houtafval in de bosbouw en landbouwresten die anders op het veld zouden achterblijven. Ik denk dat wanneer we het hebben over de wereld van biobrandstoffen in de komende jaren, het veel meer gaat om het gebruik van grondstoffen met een lagere CO2-intensiteit zoals deze. En er is veel beschikbaar – meer dan twintig miljoen vaten per dag aan olie-equivalent volgens het International Energy Agency (IEA) – als er beleidsstimulansen aanwezig zijn om de ontwikkeling van hun leveringsketens te stimuleren. Daarom denken we dat koolstofarme biobrandstoffen een grote rol zullen spelen bij het verlagen van emissies in de toekomst. 

EF: Waarom is ExxonMobil uniek gepositioneerd om biobrandstoftechnologie te versnellen?

TM: We nemen al meer dan tien jaar deel aan de biobrandstoffen-markten, dus we begrijpen de toeleveringsketens en we begrijpen hoe de brandstoffen presteren. Net zo belangrijk is echter dat we beschikken over technologische mogelijkheden die ons goed in staat stellen om te innoveren en rechtstreeks deel te nemen aan verschillende waardeketens voor biobrandstoffen.

EF: We hebben het uitgebreid gehad over biobrandstoffen, maar zijn er nog andere relevante technologieën die u wilt noemen op het gebied van energieoplossingen met lage emissies?

TM: Ja, waterstof is een goede. Wanneer waterstof wordt verbrand, zijn er geen koolstofemissies op het punt van gebruik. Dus wat betreft de volledige levenscyclus hangt het allemaal af van hoe we de waterstof produceren. Als we de waterstof produceren via een pad met lagere emissies zal de waterstof een brandstof met lage emissies zijn. Een goed voorbeeld van een pad met lage emissie is de conventionele waterstofproductie met koolstofopname en -opslag, die vaak blauwe waterstof wordt genoemd.

Veel van deze koolstofarme oplossingen – de biobrandstoffen, de brandstoffen met lage emissies – hebben ons in belangrijke samenwerkingsverbanden gebracht met ondernemers, universiteiten en overheden over de hele wereld. Het was een leerervaring voor de hele energiesector, maar we hebben onze middelen en expertise op de voorgrond gezet om veel van deze initiatieven werkelijkheid te laten worden. En dat blijven we doen.

EF: Wat zijn enkele aankomende initiatieven of partnerschappen die ExxonMobil in het verschiet heeft voor brandstoffen met lage emissies?

TM: We zijn enthousiast over ons werk voor een groot aantal initiatieven. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een project voor duurzame diesel aangekondigd bij de Strathcona-raffinaderij van Imperial Oil in Edmonton, Canada. We werken samen met een Noors bedrijf genaamd Biojet AS om biobrandstoffen te ontwikkelen uit bosbouwafval. En er is Global Clean Energy (GCE) in Californië, waar duurzame diesel wordt ontwikkeld op basis van een nieuw vlasdodder-gewas. En we werken samen met Porsche om de volgende generatie e-Fuels te testen. Het is een dynamische ruimte en het maakt me erg enthousiast om de voortgang te zien.

EF: Dat is geweldig. Hartelijk dank voor uw tijd.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Pleidooi voor biobrandstof
Europa in beweging houden met lagere emissies: De belangrijkste rol van koolstofarme vloeibare brandstoffen