Grote technologische doorbraken vinden vaak plaats op gebieden waar de meesten van ons niet dagelijks aan denken.

Neem nu aardgas. De verwachting is dat het gebruik van aardgas sterker zal toenemen dan van welke andere energiebron ook. En aangezien vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG) een groot aandeel heeft in de distributiemix, is de manier waarop het wordt geproduceerd en getransporteerd rijp voor disruptie. ExxonMobil zoekt dan ook met een aantal van zijn machineleveranciers naar manieren om het proces rendabeler en milieuvriendelijker te maken.

Je zou een LNG-installatie kunnen beschouwen als een heel grote, heel koude diepvriezer. Je diepvriezer thuis heeft een compressor die wordt aangedreven door een elektrische motor. In een LNG-installatie zijn de compressoren zo groot dat er gasturbines nodig zijn om ze aan te drijven. Zij moeten het aardgas onder druk afkoelen tot zo’n -162°C, om het vloeibaar te maken. Zo is het compacter en kan het worden opgeslagen en vervoerd bij lage druk.

In het verleden gebruikten de grootste LNG-fabrieken dezelfde gasturbines als in een elektriciteitscentrale, maar er waren dure aanpassingen nodig om ze te kunnen gebruiken als aandrijving voor de compressoren. Bovendien leverde de grote verscheidenheid aan brandstoffen die in LNG-fabrieken worden geproduceerd diverse uitstootproblemen op.

Het kost veel investeringen en energie om een LNG-installatie te bouwen en te runnen. Dat heeft ExxonMobil ertoe aangezet om samen te werken met enkele beste turbinefabrikanten ter wereld, zoals GE, Mitsubishi en Siemens, om gasturbines te ontwikkelen die geschikter zijn om LNG te produceren bij lage emissies.

Het resultaat is een LNG-turbine die minder investeringen vereist, energiezuiniger werkt en het milieu minder belast. Die kosten- en milieubesparingen houden in dat ExxonMobil meer tijd en energie kan steken in nieuwe investeringen en mogelijkheden om de efficiency te verhogen, ondanks de huidige context van lage gasprijzen.

Voor de emissies van fabrieken die gebruikmaken van de nieuwe technologie wordt gemikt op een productie met minder dan 10 deeltjes per miljoen NOx. Daarmee dalen deze turbines zelfs tot onder de normen die vaak worden opgelegd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Bovendien kunnen we de fabrieken met de nieuwe turbines kleiner, schoner en rendabeler maken dan de huidige installaties.

Op termijn zal het aardgas dat zo belangrijk is voor ons dagelijks leven op een meer duurzame wijze worden vervoerd en opgeslagen. De grote diepvriezers zullen dan ook wat minder groot uitvallen dan tot nu toe het geval was.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Volle kracht vooruit tegen malaria
Protected: In deze box zit misschien de toekomst van CO2-afvang