Aardgas staat op het punt nog aan belang te winnen als brandstof voor de 21e eeuw, omdat de wereldeconomie groeit en energie steeds meer een sleutelfactor wordt in dit economische succesverhaal. Dat geldt zeker voor grote delen van Azië en China, waar op relatief korte termijn miljoenen mensen zijn toegetreden tot de middenklasse. Deze economische expansie ligt aan de basis van een ongeziene energieconsumptie, nu de mensen betere woningen, gezondheid, veiligheid en welzijn eisen. Meer en meer van die energie zal afkomstig zijn van aardgas, omdat het een uitstootarme en veelzijdige brandstof is die niet alleen woningen kan verwarmen, maar ook wordt ingezet door nutsbedrijven en de transportsector in de vorm van vloeibaar aardgas of samengeperst aardgas.

In een wereld die wordt gekenmerkt door een toenemende welvaart, een groeiend energieverbruik en sterkere inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen in te dammen, wordt aardgas een van de belangrijkste energiebronnen om de behoeften van de toekomst op te vangen.Via een serie grafieken illustreren we een aantal economische en demografische trends die de vraag naar aardgas de komende 25 jaar zullen aandrijven.

Wie stijgende levensstandaard zegt, zegt ook toenemend verbruik

In 2040 zou de wereldbevolking 9,2 miljard mensen moeten tellen, tegen 7,4 miljard nu.Tussen In 2040 zal het mondiale bbp meer dan verdubbeld zijn en opzichte van 2014. Het stijgende inkomen gaat gepaard met een stijgende consumptie, omdat de grotere middenklasse meer energie vereist voor verlichting, huishoudtoestellen, e-commerce en digitale diensten. Die hebben allemaal energie nodig voor de productie, het transport en de werking – energie die steeds meer afkomstig zal zijn van aardgas.

De wereld zal meer energie verbruiken

De behoefte aan veilige, schone, betrouwbare en betaalbare energie neemt sterk toe. Zelfs met de verwachte rendementswinsten zal de wereldwijde energievraag waarschijnlijk een kleine 25% stijgen tegen 2040, grotendeels onder impuls van de opkomende landen. Duurzame en kernenergie zullen sterk groeien en bijna 40% van de extra energie voor die groeiende vraag leveren. Aardolie en gas zullen zo’n 55% van de mondiale energievraag voor hun rekening blijven nemen tot 2040. De vraag naar aardgas zal het sterkst stijgen, grotendeels om de toenemende vraag naar elektriciteit, ook vanuit de industrie, te helpen opvangen.
Een nieuwe CO2-realiteit

Het toenemende aandeel van aardgas zal helpen om de CO2-intensiteit terug te dringen in de industrielanden en de opkomende markten. Op langere termijn zal de verschuiving naar aardgas en andere minder koolstofintensieve energiesoorten, er in combinatie met een aanzienlijk hoger energierendement voor zorgen dat de wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot rond het jaar 2040 zijn maximum bereikt. Dat zal een hele prestatie vormen, gelet op het feit dat de energiegerelateerde CO2-uitstoot meer dan 50% gestegen is tussen 1990 en 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Een lokale grondstof

Nu de mondiale vraag naar aardgas waarschijnlijk meer dan 50% zal toenemen tussen 2014 en 2040, wordt een toereikende aanvoer een hele opgave. Een deel van het aardgas zal over de oceanen worden verscheept als LNG. Een ander deel zal worden aangevoerd via grote regionale pijplijnnetwerken. Het grootste deel zal echter lokaal worden geproduceerd, zoals in de Marcellus en Barnett schalievelden in de VS, wat zal bijdragen tot betrouwbare, betaalbare energie ter ondersteuning van een omvattende economische welvaart en duizenden goedbetaalde banen.

Aardgas zal een hoger percentage van de elektriciteit produceren

Tegen 2040 zal zo’n 30% van de wereldwijde elektriciteit worden opgewekt met aardgas. Verschillende factoren liggen ten grondslag aan deze verschuiving: energieveiligheid, brandstofkosten en uitstootproblemen. In de VS is de overstap naar aardgas als bron voor elektriciteitsproductie al goed gevorderd. Uit een recent rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration blijkt dat eind 2017 aardgas nog steeds de belangrijkste energiebron was voor de elektriciteitsproductie van het land. De levering van betrouwbare, betaalbare energie ter ondersteuning van de welvaart en de stijgende levensstandaard gaat hand in hand met het streven om dat te doen op een manier die de impact op het milieu, met inbegrip van het risico van klimaatverandering, terugdringt. Dit is een tweeledige uitdaging die ExxonMobil zeer serieus neemt.

 

Dit artikel verscheen voor het eerst op Energy Factor op 9 juni 2016 en is bijgewerkt met de recentste ontwikkelingen.

 

Bronnen: Grafieken: “ExxonMobil: The Outlook for Energy: A View to 2040”;

Verkoop van ijskasten, 2002 – 2022: Freedonia Group, Inc.; Schattingen van ExxonMobil

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Vraag beantwoorden, uitstoot verminderen