De wereld wordt geconfronteerd met een dubbele energie-uitdaging: beantwoorden aan de groeiende energiebehoefte in de wereld en tegelijk de risico’s van klimaatverandering aanpakken.

Om hieraan tegemoet te komen, moet er worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van technologieën om de uitstoot van broeikasgassen waarmee de energieproductie gepaard gaat, terug te dringen. ExxonMobil heeft vandaag ingrijpende verlagingsmaatregelen aangekondigd om dit te verwezenlijken.

Het bedrijf is voornemens tegen 2020 het affakkelen van aardgas met 25% en de uitstoot van methaan met 15% terug te dringen, in het kader van een uitgebreide agenda waarin ook aanhoudende investeringen in energieoplossingen met lagere uitstoot zijn opgenomen.

De inspanningen van ExxonMobil om de uitstoot in te dammen omvatten diverse geavanceerde technologische oplossingen, van warmtekrachtkoppeling – dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt bij de elektriciteitsproductie – tot de ontwikkeling van algen als biobrandstof. Sinds 2000 heeft ExxonMobil meer dan $ 9 miljard besteed aan  energieoplossingen met lagere uitstoot.

Bekijk onze video en infografiek voor meer informatie over het streven van het bedrijf naar de invulling van de mondiale energiebehoefte en de verlaging van de uitstoot.

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Volle kracht vooruit tegen malaria
Protected: In deze box zit misschien de toekomst van CO2-afvang