ExxonMobil hecht belang aan het opbouwen en onderhouden van een divers personeelsbestand. Diversiteit versterkt ons door unieke gezichtspunten naar voren te brengen en ieder van ons uit te dagen verder te denken dan onze traditionele referentiekaders. Door het bevorderen van een inclusieve werkomgeving benutten we deze diversiteit om onze wereldwijde bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Het maakt teams en individuen innovatiever, veerkrachtiger en beter uitgerust om door de complexe en steeds veranderende mondiale energiesector te navigeren. Deze overtuiging wordt weerspiegeld in ons diversiteitskader en onze aanpak van talentmanagement. 

We zijn trots op de vooruitgang die we hebben geboekt in het diversifiëren van ons personeelsbestand en het benutten van de rijke talenten-pools, maar we weten dat er meer werk te doen is. Extra focus, aandacht en ondersteuning kan nuttig zijn voor specifieke groepen die ondervertegenwoordigd zijn. Onze werknemersgroepen bieden deze ondersteuning in lijn met onze brede doelstellingen op het gebied van talentmanagement. De werknemersgroepen, afkomstig uit ExxonMobil-kantoren over de hele wereld, helpen bevolkingspecifieke behoeften, zorgen en kansen aan te pakken die een gevoel van betrokkenheid en inclusie bevorderen om barrières te helpen overwinnen en unieke professionele vaardigheden te ontwikkelen. Deze groepen stellen diverse werknemers in staat effectieve netwerken op te bouwen, leiderschap te tonen en kunnen fungeren als feedbackmechanisme voor het senior management. 

 Tot de gevestigde werknemersgroepen en -netwerken in Europa behoren het WIN (Women’s Interest Network); de PRIDE (People for Respect, Inclusion and Diversity of Employees) van ons LGBTQ+-netwerk; en ONE (Organization for New Employees) – om er maar een paar te noemen. In 2020 werd in Groot-Brittannië een nieuwe werknemersgroep genaamd EMBRACE opgericht, ter bevordering en ontwikkeling van etnische diversiteit en inclusie.  

 Verandering stimuleren  

 Het idee voor EMBRACE ontstond tijdens de corona-lockdowns in 2020, toen een combinatie van factoren leidde tot het besef dat ExxonMobil in het Verenigd Koninkrijk meer kon doen om werknemers van etnische minderheden breder ondersteunen. Verschillende externe factoren brachten gesprekken over ras naar voren en dit zorgde voor de erkenning dat er extra stappen konden worden gezet om de doelstellingen op het gebied van inclusie en diversiteit voor etnische minderheden verder te ondersteunen. Tegelijkertijd werd het belang van praten en verbinding maken met anderen groter dan ooit, toen de pandemie voor nieuwe spanningen zorge en mensen de toegang tot stressverlagende bezigheden ontnam.  

 EMBRACE werd opgericht en geopend voor ExxonMobil-teamleden van alle etnische achtergronden. Het combineert de sterke punten van werknemersgroepen zoals ACE (Asian Connection for Excellence) en BEST (Black Employee Success Team) op andere ExxonMobil-locaties. Strevend naar positieve verandering, is een van de kerndoelen van het netwerk om het bevorderen van inclusiedoelstellingen te ondersteunen door bewust te zijn van ras en specifieke culturele overwegingen over onderwerpen die relevant zijn op de werkplek.  

 “We willen dat het normaal is om gesprekken te voeren over ras op de werkvloer,” legt Funmi Akinfenwa, EMBRACE  co-chair, uit. Het EMBRACE-team vindt dat het belangrijk is om een omgeving te creëren waarin mensen over dit onderwerp kunnen leren, zonder dat er wordt verwacht dat iemand een expert is of alle antwoorden heeft.  

Obstakels overwinnen  

EMBRACE zet zich in om resterende barrières te overwinnen om vooruitgang te boeken op het gebied van etnische diversiteit en inclusie. ExxonMobil streeft ernaar een productieve werkomgeving te bieden die de uiteenlopende perspectieven van een divers personeelsbestand waardeert en individuele groei en prestaties bevordert. Dit houdt in dat alle werknemers, inclusief werknemers van een etnische minderheid, het gevoel hebben dat ze het fundamentele beleid en de programma’s van het bedrijf volledig kunnen benutten om potentiële problemen aan te pakken die zich op de werkplek voordoen en die niet in overeenstemming zijn met de zakelijke gedragsnormen van ExxonMobil.  

 De activiteiten van het netwerk omvatten het organiseren van communicatie en evenementen zoals lunch- en leersessies, diversiteitspanels met leden van het senior management, en workshops die onbewuste vooroordelen onderzoeken, begrijpen en beperken. Sommige evenementen worden gepland in samenwerking met andere ExxonMobil werknemersgroepen om de inclusiviteitsdoelstellingen te verbreden. 

 EMBRACE heeft ook bijgedragen aan een mentoringprogramma voor de verschilende werknemersgroepen. In samenwerking met het HR-team zorgde het netwerk ervoor dat het programma ook rekening houdt met de perspectieven van werknemers van etnische minderheden, en hun achtergrond, ervaringen en specifieke uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen, weerspiegelt.   

Binnen de bredere missie van de werknemersgroepen zal toekomstige activiteit van EMBRACE zich richten op interne educatie en bewustzijn voor behoud van werknemers, en het aantrekken van nieuw talent. 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

De kracht van diversiteit