En het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

CCS is het proces voor het afvangen van koolstofdioxide (CO2) dat anders in de atmosfeer zou worden uitgestoten door industriële activiteiten, en het injecteren hiervan in diepe geologische formaties voor veilige en permanente ondergrondse opslag. Het is een van de weinige mogelijkheden om de uitstoot van sectoren met de meeste emissies, onder meer  energiecentrales, commercieel transport en zware industrie zoals de staal- en cementindustrie, aanzienlijk te reduceren. Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) moet het afvangen en opslaan van CO2 “een essentieel element zijn voor succesvolle transities naar schone energie”.

Maar zoals bij alle energietechnologieën is er veel informatie te behappen. Hier volgen zeven voorbeelden waarom CCS een van de oplossingen kan zijn voor een toekomst met minder uitstoot.

Neem een kijkje.

Afvang en opslag van CO2 is een van de weinige bewezen technologieën die een grote uitstootvermindering in industriële sectoren kan opleveren

Decarbonisatie is ongelooflijk moeilijk in industriële sectoren zoals energieopwekking en de maakindustrie, vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om fabrieken draaiende te houden. En al die energie is goed voor ongeveer twee derde van alle energiegerelateerde CO2-emissies. CCS is momenteel een van de weinige bewezen technologieën die de mogelijkheid hebben om deze sectoren te decarboniseren en tegelijkertijd rendabel en schaalbaar zijn.

De component voor het afvangen en opslaan van CO2 van onze aangekondigde koolstofarme waterstoffabriek in Baytown, Texas, heeft het potentieel om tot 10 miljoen ton CO2 per jaar op te slaan.

In Europa neemt ExxonMobil momenteel deel aan vier CCS ‘hub’-concepten: in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Als deze concepten succesvol blijken te zijn, kunnen ze samen miljoenen tonnen CO2 per jaar afvangen.

CCS kan meer dan 90% van de CO2-uitstoot opvangen

Er zijn meerdere technologieën nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar met de mogelijkheid om 90% van de uitstoot in energiecentrales en industriële installaties af te vangen, kan een brede implementatie van CCS de wereld op de juiste weg zetten naar een toekomst met minder CO2-uitstoot.

Experts zijn het erover eens dat het afvangen en opslaan CO2 cruciaal is om de risico’s van klimaatverandering te beperken

Naarmate de technologie op grote schaal wordt ingezet, zijn de meeste experts het erover eens dat CCS-technologie een belangrijke rol zal spelen in een toekomst met minder CO2-uitstoot. Toonaangevende wetenschappers en beleidsmakers pleiten ervoor. Onder wie de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die heeft gezegd: “De wetenschap is duidelijk: het verwijderen van CO2 die wordt uitgestoten door de industrie is een noodzakelijk onderdeel van onze gereedschapskist voor het klimaat.” Daarnaast heeft het Internationaal Energieagentschap gezegd dat “het behalen van nul  uitstoot zonder CCS praktisch onmogelijk is”.

Aardgas met CCS zorgt voor een stabielere en kosteneffectievere energievoorziening dan hernieuwbare energiebronnen alleen

Aardgas in combinatie met CCS zou in de toekomst wel eens de voorkeur kunnen gaan krijgen. Dat komt doordat aardgas de veranderende energievraag kan bijbenen en aardgas kan schoner verbranden dan andere fossiele brandstoffen, zoals steenkool. Voor energie-intensieve industrieën zijn deze factoren vooral belangrijk om de lagere emissiedoelstellingen te behalen.

Bovendien is het ombouwen van bestaande fabrieken met CCS voordeliger dan een volledige overstap naar hernieuwbare energie, omdat de aardgasinfrastructuur die de fabrieken van stroom voorziet, al aanwezig is.

Er is meer dan één manier om CO2 af te vangen

ExxonMobil en haar partners werken aan het ontwikkelen van een reeks CCS-technologieën met  fundamenteel onderzoek en ontwikkeling in een vroeg stadium. Een van de technologieën waar we aan werken, is Direct Air Capture. Met Global Thermostat ontwikkelt ExxonMobil nieuwe processen en robuuste materialen om de snelheid en kwaliteit van CO₂-afvang efficiënt te verhogen. Hoewel er nog meer onderzoek en ontwikkeling nodig is, wordt Direct Air Capture in toenemende mate gezien als een technologie die een belangrijke rol zal spelen binnen de wereldwijde inspanningen om koolstofarmer te worden.

ExxonMobil werkt ook samen met FuelCell Energy aan fundamenteel onderzoek naar een nieuwe technologie die zelf ontwikkelde carbonaat-brandstofcellen gebruikt om CO₂ van grootschalige fabrieken en energiecentrales te concentreren en tegelijkertijd elektriciteit op te wekken, waardoor de effectieve afvangkosten worden verlaagd. We onderzoeken mogelijkheden om een pilottest uit te voeren op ons  fabriekscomplex in Rotterdam.

Daarnaast onderzoekt ExxonMobil nieuwe materialen, zoals Metal-Organic Frameworks, of MOF’s, die enorm gecondenseerde oppervlakken hebben om uitstoot als een spons te absorberen. En ten slotte onderzoekt het bedrijf hoe het natuurlijk vermogen van bomen en planten om CO2 af te vangen, kan worden toegepast.

CO2 kan veilig en permanent ondergronds worden opgeslagen

Dankzij hun geologische samenstellingkunnen bepaalde rotsformaties CO2 ondergronds veilig en permanent afvangen. De ondergrondse geologische opslag van CO2 is feitelijk al honderden miljoenen jaren een natuurlijk proces. Onafhankelijke onderzoeken zijn het erover eens dat geologische CO2-opslag een veilige optie blijft om klimaatverandering aan te pakken.

In het Verenigd Koninkrijk heeft ExxonMobil vier vergunningen verkregen om onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor de opslag van afgevangen CO2-emissies diep onder de Noordzee. We zullen voor drie van deze vergunningen samenwerken met Shell , en voor de vierde met Neptune Energy. De vergunningen werden verleend door de Britse toezichthouder, de North Sea Transition Authority (NSTA).

ExxonMobil is verantwoordelijk voor het afvangen van 40% van alle CO2 die wordt afgevangen

Met meer dan 30 jaar ervaring is ExxonMobil een leider op het gebied van CCS. Er is geen ander bedrijf ter wereld dat meer CO2 heeft afgevangen. Op dit moment vangt ExxonMobil ongeveer 9 miljoen ton CO2 per jaar af bij fabrieken in de Verenigde Staten, Australië en Qatar,en wordt wereldwijd naar verschillende nieuwe mogelijkheden gekeken. De ervaring met het opschalen van grote projecten en expertise in CCS maakt het bedrijf uniek gekwalificeerd om de leiding te nemen bij het realiseren van deze plannen.

Hoewel een enkele oplossing de klimaatverandering niet volledig kan aanpakken, is CCS-technologie essentieel om de uitstoot wereldwijd aanzienlijk te verlagen. Lees meer over ExxonMobil’s onderzoek en innovatie op het gebied van CSS in het rapport Advancing Climate Solutions van het bedrijf.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil neemt deel aan het Acorn CCS-project in Schotland