En het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

CCS is het proces voor het afvangen van CO2, dat anders in de atmosfeer zou worden uitgestoten door industriële activiteiten, en het injecteren hiervan in diepe geologische formaties voor veilige en permanente ondergrondse opslag. Het vermogen om CO2-intensieve sectoren zoals de maakindustrie en energieopwekking te decarboniseren, is cruciaal omdat de maatschappij werk maakt van het aanpakken van klimaatverandering en het behalen van het Akkoord van Parijs. Hoewel duurzame energiebronnen een belangrijke rol zullen spelen in de wereldwijde energietransitie, blijft CCS een van de weinige bewezen technologieën die de uitstoot in deze moeilijk te decarboniseren sectoren aanzienlijk kunnen verminderen.

Maar zoals bij alle energietechnologieën is er veel informatie te behappen. Hier volgen zeven voorbeelden waarom CCS een van de oplossingen kan zijn voor een toekomst met minder uitstoot.

Neem een kijkje.

Afvang en opslag van CO2 is een van de weinige bewezen technologieën die een grote uitstootvermindering in industriële sectoren kan opleveren

Decarbonisatie is ongelooflijk moeilijk in industriële sectoren zoals energieopwekking en de maakindustrie, vanwege de enorme hoeveelheid energie die nodig is om fabrieken draaiende te houden. En al die energie levert tot meer dan 70% van alle wereldwijde energiegerelateerde uitstoot op. CCS is momenteel een van de weinige bewezen technologieën die de mogelijkheid hebben om deze sectoren te decarboniseren en tegelijkertijd rendabel en schaalbaar zijn.

De door ExxonMobil gepresenteerde CCS-hub in Houston zou in 2040 tot 100 miljoen ton CO2 per jaar kunnen afvangen uit het industriële gebied rond het Kanaal van Houston. Het zou ook de basis kunnen leggen voor toekomstige CCS-hubs in het hele land.

In Europa neemt ExxonMobil momenteel deel aan vier CCS ‘hub’-concepten: in België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Als deze concepten succesvol blijken te zijn, kunnen ze samen miljoenen tonnen CO2 per jaar afvangen.

CCS kan meer dan 90% van de CO2-uitstoot opvangen

Er zijn meerdere technologieën nodig om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar met de mogelijkheid om 90% van de uitstoot in energiecentrales en industriële installaties af te vangen, kan een brede implementatie van CCS de wereld op de juiste weg zetten naar een toekomst met minder CO2-uitstoot.

Experts zijn het erover eens dat het afvangen en opslaan CO2 cruciaal is om de risico’s van klimaatverandering te beperken

Naarmate de technologie op grote schaal wordt ingezet, zijn de meeste experts het erover eens dat CCS-technologie een belangrijke rol zal spelen in een toekomst met minder CO2-uitstoot. Toonaangevende wetenschappers en beleidsmakers pleiten ervoor. Zoals de Duitse kanselier Angela Merkel, die gezegd heeft dat de EU-doelstelling van nul  broeikasgasuitstoot in 2050 “alleen kan worden verwezenlijkt als we bereid zijn CO₂ af te vangen en op te slaan“. Daarnaast heeft het Internationaal Energieagentschap gezegd dat “het behalen van nul  uitstoot zonder CCS praktisch onmogelijk is”.

Aardgas met CCS zorgt voor een stabielere en kosteneffectievere energievoorziening dan hernieuwbare energiebronnen alleen

Aardgas in combinatie met CCS zou in de toekomst wel eens de voorkeur kunnen gaan krijgen. Dat komt doordat aardgas de veranderende energievraag kan bijbenen en aardgas kan schoner verbranden dan andere fossiele brandstoffen, zoals steenkool. Voor energie-intensieve industrieën zijn deze factoren vooral belangrijk om de lagere emissiedoelstellingen te behalen.

Bovendien is het ombouwen van bestaande fabrieken met CCS voordeliger dan een volledige overstap naar hernieuwbare energie, omdat de aardgasinfrastructuur die de fabrieken van stroom voorziet, al aanwezig is.

Er is meer dan één manier om CO2 af te vangen

ExxonMobil en haar partners werken aan het ontwikkelen van een reeks CCS-technologieën met  fundamenteel onderzoek en ontwikkeling in een vroeg stadium. Eén technologie, direct air capture samen met Global Thermostat, werkt door CO2-uitstoot rechstreeks uit de atmosfeer te zuigen. Een andere technologie maakt gebruik van carbonaatbrandstofcellen om uitstoot uit restgassen af te vangen. ExxonMobil ontwikkelt deze technologie in samenwerking met Fuelcell Energy. Daarnaast onderzoekt ExxonMobil nieuwe materialen, zoals metaal-organische raamwerken, of MOF’s, die enorm gecondenseerde oppervlakken hebben om uitstoot als een spons te absorberen. En ten slotte onderzoekt het bedrijf hoe het natuurlijk vermogen van bomen en planten om CO2 af te vangen, kan worden toegepast.

CO2 kan veilig en permanent ondergronds worden opgeslagen

Dankzij hun geologische samenstellingkunnen bepaalde rotsformaties CO2 ondergronds veilig en permanent afvangen. De ondergrondse geologische opslag van CO2 is feitelijk al honderden miljoenen jaren een natuurlijk proces. Onafhankelijke onderzoeken, waaronder die door de Carnegie Mellon University, zijn het erover eens dat geologische CO2-opslag een veilige optie blijft om klimaatverandering aan te pakken.

De geologische formaties onder de Golf van Mexico, waar ExxonMobil van plan is om de uitstoot in het nabijgelegen industriële gebied van Houston op te slaan, zullen naar schatting groot genoeg zijn om veilig tot 500 miljard ton CO2 op te slaan (of het equivalent van meer dan 130 jaar aan uitstoot van industriële en energieopwekking in de VS).

ExxonMobil is verantwoordelijk voor het afvangen van 40% van alle CO2 die wordt afgevangen

Met meer dan 30 jaar ervaring is ExxonMobil een leider op het gebied van CCS. Er is geen ander bedrijf ter wereld dat meer CO2 heeft afgevangen. Op dit moment vangt ExxonMobil ongeveer 9 miljoen ton CO2 per jaar af bij fabrieken in de Verenigde Staten, Australië en Qatar. Ook onderzoekt het meerdere nieuwe mogelijkheden, waaronder één in het industriegebied van Houston. De ervaring met het opschalen van grote projecten en expertise in CCS maakt het bedrijf uniek gekwalificeerd om de leiding te nemen bij het realiseren van deze plannen.

Hoewel een enkele oplossing de klimaatverandering niet volledig kan aanpakken, is CCS-technologie essentieel om de uitstoot wereldwijd aanzienlijk te verlagen. Lees meer over ons onderzoek naar CO2-afvang en -opslag en hoe we innovatie stimuleren.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil neemt deel aan het Acorn CCS-project in Schotland