Geschreven door Pete Trelenberg, Manager Broeikasgassen en Klimaatverandering bij ExxonMobil. Vertaald uit het Engels.

Wij prijzen het besluit van president Biden om weer toe te treden tot het Akkoord van Parijs. ExxonMobil heeft het akkoord gesteund sinds de ratificatie ervan in 2015.

Wij werken eraan om deel van de oplossing te zijn. Onlangs hebben we onze plannen om de uitstoot voor 2025 te verminderen uiteengezet, waarin wij de doelen van het Akkoord van Parijs nastreven. De inspanningenomvatten zowel directe (scope 1) als indirecte (scope 2) uitstoot van onze operationele bedrijfsactiviteiten. We verwachten onze absolute uitstoot van broeikasgassen bij upstream-activiteiten met ongeveer 30 procent te verminderen en onze  wereldwijd absolute affakkelings- en methaanuitstoot met 40 tot 50 procent.

Wij zijn onder andere van plan om de intensiteit van broeikassen in upstream-activiteiten met 15 tot 20 procent te verminderen ten opzichte van 2016. Dit streven wordt ondersteund door een vermindering van de methaanemissie-intensiteit met 40 tot 50 procent en een vermindering van de intensiteit van affakkeling met 35 tot 45 procent bij al onze activiteiten in de wereld.

We weten ook dat technologie en innovatie een centrale rol spelen bij het behalen van de doelstellingen in het Akkoord van Parijs. Daarom heeft ExxonMobil de laatste twintig jaar meer dan $ 10 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van uitstootverlagende energieoplossingen, zoals CO2-afvang en -opslag, innovatieve biobrandstoffen, waterstof en energie-efficiënte procestechnologieën. Deze oplossingen  hebben geleid tot zeer efficiënte operationele activiteiten met 480 miljoen ton minder of vermeden CO2-uitstoot sinds 2000. Er is nog verdere vooruitgang op deze gebieden nodig om uitstoot te verminderen om aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te voldoen.

Wij willen in de VS met de nieuwe regering en het nieuwe congres samenwerken om vooruitgang te boeken naar kosteneffectieve oplossingen die de risico’s van klimaatverandering aanpakken. Tegelijkertijd willen wij ervoor blijven zorgen dat de samenleving toegang heeft tot betaalbare en betrouwbare energie, die essentieel is voor het economisch herstel van de VS en om wereldwijd levens te verbeteren.

Vanwege de langdurige aard van de klimaatproblematiek moeten we allemaal samenwerken,  en wij kijken ernaar uit om er samen met de nieuwe regering  te zorgen dat de VS het pad naar het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs zal inslaan.

Lees hier meer over de klimaatstrategie van ExxonMobil. 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Methaanlekken Verminderen met Nieuwe Technologieën
R&D: technologie ontwikkelen om uitstoot te verminderen