Voordelen van een hogere investering

In de komende zes jaar is ExxonMobil van plan meer dan $ 15 miljard (ruim € 13,3 miljard te investeren in initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Deze aanzienlijke toename van de uitgaven zal het verlagen van onze uitstoot van broeikasgassen verder versnellen. Tot dat moment liggen we op schema om onze doelstellingen voor de reductie van de emissie-intensiteit voor 2025 te behalen tegen het einde van dit jaar – vier jaar eerder dan verwacht.

Als gevolg van onze vooruitgang werken we aan nog sterkere reductieplannen die aansluiten op onze ondersteuning voor de doelstellingen van het akkoord van Parijs, de wereldwijde methaanbelofte van de VS en de Europese Unie, en het actieplan voor de reductie van methaanemissies in de VS dat onlangs is aangekondigd.

Een aanzienlijk deel van de uitgaven zal naar onze Low Carbon Solutions-activiteiten gaan. Deze zich richten op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen uit moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de zware industrie, commercieel transport en energieopwekking, die samen meer dan 80% van de wereldwijde energiegerelateerde emissies vertegenwoordigen.

We zien enorme kansen om onze technologie en expertise op het gebied van koolstofopname en -opslag, waterstof en biobrandstoffen te gebruiken om een aanzienlijke verlaging van de wereldwijde uitstoot te ondersteunen. Wij verwachten dat deze kansen zullen groeien naarmate de beleidsondersteuning voor oplossingen met een lage CO2-uitstoot toeneemt.

CO2-opname en -opslag

Belangrijk in deze technologieën is het opnemen en opslaan van koolstof, een bewezen manier om CO2-emissies te verzamelen en deze veilig diep onder de grond op te slaan. Koolstofopname en -opslag is van essentieel belang om in 2050 klimaatneutraal te zijn, aldus onafhankelijke experts zoals het International Energy Agency en het Intergovernmental Panel on Climate Change van de VN.

ExxonMobil is wereldleider op het gebied van koolstofopname en heeft meer door mensen gemaakte CO2opgevangen dan enig ander bedrijf.

In de afgelopen maanden hebben we verschillende ‘hub’-concepten voor koolstofopname en -opslag aangekondigd, waarbij industrieën met hoge emissies infrastructuur kunnen delen en schaalvoordelen kunnen worden behaald. Een uitgebreid gebruik van koolstofopname en -opslag kan de uitstoot van waterstof en biobrandstoffen verder verlagen.

De interesse die we hebben gezien voor de hubconcepten is zeer positief.

Elf bedrijven, waaronder ExxonMobil, hebben interesse getoond in de ondersteuning van een grootschalige hub voor koolstofopname en -opslag in het industriegebied van Houston. Wij zijn van mening dat het tegen 2040 mogelijk zou kunnen zijn om jaarlijks ongeveer 100 miljoen ton CO2 op te nemen uit raffinaderijen, chemische fabrieken en installaties voor energieopwekking in het gebied. Dat is gelijk aan de uitstoot van broeikasgassen van meer dan 20 miljoen personenauto’s met benzinemotor.*

In Wyoming zijn we van plan de capaciteit voor CO2-opname- en opslag uit te breiden op onze productielocatie voor aardgas en helium, die al meer CO2 heeft opgevangen dan welke andere faciliteit ter wereld dan ook.

In Europa werkt ExxonMobil samen met andere bedrijven en overheden om potentiële hubs voor CO-opname en -opslag in Schotland, Frankrijk, België en Nederland te bevorderen.

In Zuidoost-Azië hebben we onlangs onze visie voor een hub voor koolstofopname- en opslag uiteengezet om zware industriegebieden in Singapore van dienst te zijn. We hebben een memorandum van overeenstemming getekend met Pertamina, het staatsenergiebedrijf van Indonesië, om het potentieel voor de implementatie van koolstofarme technologieën daar te evalueren. We hebben een andere memorandum van overeenstemming ondertekend met PETRONAS, het staatsenergiebedrijf van Maleisië, om samen te werken en samen potentiële projecten voor CO2-opname en -opslag in Maleisië te verkennen.

Biobrandstoffen en waterstof

Biobrandstoffen zullen ook een belangrijke rol spelen in een toekomst met een lagere CO2-uitstoot, vooral bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door commercieel transport.

Onze Canadese dochteronderneming, Imperial Oil, ontwikkelt plannen om duurzame diesel te produceren in de Strathcona-raffinaderij in Edmonton met behulp van een eigen katalysatortechnologie die een betere productie mogelijk maakt. Duurzame diesel is een drop-in brandstof voor gebruik in moderne motoren die 70% minder CO2-uitstoot genereert dan conventionele diesel.

In de VS hebben we onze overeenkomst met Global Clean Energy uitgebreid om vanaf volgend jaar tot 5 miljoen vaten duurzame diesel aan te schaffen uit de bioraffinaderij in Bakersfield, Californië.

ExxonMobil produceert ook jaarlijks ongeveer 1,3 miljoen ton waterstof en werkt aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de productiekosten aanzienlijk verlagen.

En tot slot blijven we onderzoek met universiteitspartners en andere belanghebbenden verder verbeteren om nieuwe biobrandstoftechnologieën te verkennen en op de markt te brengen.

Ondersteunend beleid

Hulp van de overheid is van essentieel belang voor de ontwikkeling van duurzame, voorspelbare en marktgestuurde beleidsregels om de grootste vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te helpen realiseren tegen de laagste kosten voor de maatschappij. De eerste beleidsondersteuning voor koolstofopname en -opslag zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een effectieve markt die de kosten verlaagt en extra investeringen stimuleert.

Om de technologie te implementeren met de snelheid en schaal die nodig zijn om de ambitie van de maatschappij van een klimaatneutrale toekomst te ondersteunen, moet het overheidsbeleid directe investeringen en stimulansen bieden die vergelijkbaar zijn met die van andere technologieën met een lagere CO2-uitstoot. We hebben al lange tijd een expliciete koolstofprijs ondersteund om marktstimulansen te creëren en de nodige duidelijkheid en stabiliteit te bieden die nodig zijn voor beleggingen.

Geen enkele technologie kan op zichzelf de samenleving in staat stellen om zijn ambities voor een lagere CO2-uitstoot te realiseren. Voorspelbaar, stabiel en kosteneffectief beleid is noodzakelijk om de ontwikkeling en schaalbaarheid van een breed scala aan koolstofarme technologieën in de hele economie te stimuleren.

*volgens EPA GHG-calculator.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil Low Carbon Solutions