Helge Jaensch, hoofdwetenschapper bij ExxonMobil Chemical Europe
Helge benadrukt dat de samenleving zowel geavanceerde als mechanische recycling nodig heeft om het plastcafvalprobleem succesvol aan te pakken.
Helge en ExxonMobil-wetenschapper Gregory Biausque bij de belangrijkste R&D-vestiging van ExxonMobil voor Europa, het European Technology Center in Brussel.
Helge’s rol is mogelijkheden voor ExxonMobil te identificeren om met andere organisaties samen te werken aan geavanceerde recyclinginitiatieven.
Helge en Gregory werken met een tool die gebruikt wordt om mogelijkheden te verkennen voor het verwijderen van verontreinigingenuit pyrolyse-oliën afkomstig uit plasticafval.

Het potentieel om een verschil te maken is een zeer boeiend aspect van mijn werk. Plasticafval is een aanzienlijke uitdaging. Plastic komt te vaak terecht waar we het niet zouden mogen zien – in het milieu, op stortplaatsen en in verbrandingsovens. Het is mijn werk om nieuwe oplossingen te zoeken voor dit probleem.

Ik ben 21 jaar geleden bij ExxonMobil gekomen en in die tijd ben ik betrokken geweest bij fundamenteel onderzoek, basischemicaliën, chemische tussenproducten en licenties. Onderdeel van waar ik binnen mijn functie naar kijk is een beter gebruik van plastic grondstoffen: recyclen van kunststofmaterialen en de integratie ervan in grondstoffen voor nieuwe producten. Recycling is essentieel voor het creëren van een circulaire economie. Bovendien moeten we, als we snel vooruit willen op het gebied van geavanceerde recycling, maximaal gebruik maken van bestaande vestigingen en overwegen om deze vestigingen, zoals geïntegreerde raffinage- en chemische vestigingen, een nieuw doel te geven.

Het is duidelijk dat de samenleving zowel geavanceerde als mechanische recycling nodig zal hebben om het probleem van kunststofafval plasticafvalprobleem aan te pakken. Mechanische recycling is het traditionele recyclingproces. Het houdt in het vermalen van gebruikte kunststof en de plastickorrels (pellets) vervolgens smelten om nieuwe producten te maken. Het is een goede optie, omdat het meestal minder energie-intensief is. Maar als het plasticafval niet geschikt is voor mechanische recycling – omdat het bijvoorbeeld te vervuild is – dan moet je geavanceerde recycling gebruiken.

Als bedrijf begrijpt ExxonMobil de urgentie van het plasticafvalprobleem en we proberen snel en effectief te handelen. Er is een aantal manieren waarop we een bijdrage kunnen leveren. We kunnen gebruik maken van middelen zoals onze kennis van waardeketens, toegang tot geavanceerde technologie en bestaande bedrijfseigendommen, die ons de mogelijkheid bieden om snel over te stappen op grootschalige geavanceerde recycling.

ExxonMobil heeft het vermogen om nieuwe ideeën relatief snel om te zetten in commerciële activiteiten – naar een niveau dat anderen wellicht tien jaar zou kunnen kosten om het te bereiken. Opschalen is belangrijk omdat de samenleving jaarlijks miljoenen tonnen plasticafval genereert, en voor dat afval is een oplossing nodig.

Samenwerken met en leren van anderen is van cruciaal belang om ExxonMobil te helpen bij het stimuleren van veranderingen die op dit gebied noodzakelijk zijn. Geen enkele organisatie, hoe groot ook, heeft alle antwoorden. Alles draait om samenwerking, zowel intern als extern. Een groot deel van wat ik momenteel doe, is kijken naar mogelijkheden om een interface te creëren met de buitenwereld, om ervoor te zorgen dat we contact hebben met de juiste mensen. Ik identificeer openingen om samen te werken met andere bedrijven, experts en academische instellingen in de recyclingsfeer, om ervoor te zorgen dat deze prospects binnen heel ExxonMobil worden gedeeld.

De samenleving probeert over te gaan naar een meer circulaire toekomst, maar we bevinden ons in een vroeg stadium. We zijn nog steeds aan het uitzoeken welke uit de vele nieuwe technologieën die ontwikkeld worden, op grote schaal een verschil kan maken. Ook dat is iets wat mij en mijn collega’s echt boeit: de kans om niet alleen bij te dragen aan een verandering nu, maar ook om mogelijkheden te ontwikkelen die de status quo overstijgen. We hebben nog steeds nieuwe oplossingen en technologieën nodig. En we moeten een punt bereiken waarop we grondstoffen van plasticafval zo effectief mogelijk gebruiken, met zo min mogelijk uitstoot van broeikasgassen.

Natuurlijk heeft elke baan haar uitdagingen en in mijn geval omvat dat ook overeenstemming te verkrijgen over projecten. In een groot bedrijf met vele onderling verbonden elementen kan het opbouwen van consensus over de juiste weg om volgende stappen te verkennen tijd en doorzettingsvermogen kosten. Een belangrijk onderdeel van mijn werk is ervoor te zorgen dat de cruciale informatie over de opties die een technologie biedt de juiste besluitvormers bereikt, om hen met informatie te helpenbij hun keuzes.

Voor mij is deze baan een unieke kans om invloed uit te oefenen op de manier waarop wij als bedrijf het recyclen van plastic benaderen. Ook al is wat ik doe slechts een klein onderdeel van het totale proces. Het gaat erom een verschil te maken, iets wat we allemaal willen doen. En als je daarin slaagt, vooral in deze tijden van ongelooflijke veranderingen, is dat zeer lonend.

Tags

Explore More

Wat maakt geavanceerde recycling ‘geavanceerd’?