Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in sectoren waar veel energie wordt verbruikt, zoals de maakindustrie en zwaar transport, is een uitdaging die afhankelijk is van de expertise van hoogopgeleide mensen over de hele wereld. Bedrijven gebruiken nieuwe en innovatieve manieren om de energie te leveren die de wereld nodig heeft, terwijl ze ook werken aan de overgang naar een toekomst zonder uitstoot van broeikasgassen. 

Gesteund door duidelijk en consistent overheidsbeleid werken ExxonMobil-medewerkers hard aan onze net-zero ambitie (scope 1 en 2) voor onze bedrijfsactiviteiten in 2050. Ons snel groeiende Low Carbon Solutions-team zet technologieën in die CO2 kunnen afvangen en het veilig naar ondergrondse opslagreservoirs kunnen transporteren, een oplossing die specialisten in engineering, chemie en geologie vereist. Een van de redenen waarom we ons richten op het afvangen en opslaan van CO2 (‘carbon capture and storage’ of CCS) is dat de expertise die hiervoor nodig is het hart vormt van ons bedrijf. 

We schoven aan tafel met Erik Oswald, geoloog en een van onze belangenbehartigers, die al meer dan 30 jaar actief is in de energiesector. Tot voor kort besteedde Erik zijn carrière aan het zoeken naar nieuwe olie- en gasreservoirs diep onder het aardoppervlak. Vandaag de dag gebruikt hij die kennis van de ondergrond om te pleiten voor beleid dat de industrie kan helpen toegang te krijgen tot geschikte locaties voor het opslaan van afgevangen CO2. 

Bekijk het traject dat Erik heeft afgelegd en wat hem motiveert. 

 

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

ExxonMobil neemt deel aan het Scotland Carbon Capture and Storage Project
Hoe technologie voor CO2-afvang en -opslag de toekomst vorm kan geven