ExxonMobil heeft onlangs een overeenkomst aangekondigd met Global Clean Energy, ontwikkelaar van alternatieve brandstoffen, om hernieuwbare diesel aan te schaffen. De motorklare brandstof is gedeeltelijk afkomstig van camelina, een plant die geen voedselgewassen verdringt, en kan mogelijk de uitstoot van broeikasgassen op de weg verminderen. Dat is een win-winsituatie.

Om meer te weten te komen over de overeenkomst, de grondstof en de impact sprak Energy Factor met ExxonMobil-projectleiders Jarrett McCleskey en Steve Papaleo.

Energy Factor: Steve, deze aankondiging met Global Clean Energy klinkt spannend. Voordat we bespreken waarom ExxonMobil zo enthousiast was over de aanschaf van hernieuwbare diesel van Global Clean Energy, kunje ons misschien eerst iets vertellen over het zaad zelf en het potentieel als energieproduct?

Steve Papaleo: Absoluut. Ik weet dat camelina een relatief onbekende grondstof is voor hernieuwbare diesel, maar het heeft een aantal kenmerken die het aantrekkelijk maken, zowel vanuit milieuperspectief als qua kosten.

Ten eerste kun je deze plant laten groeien in een veld dat normaal gesproken braak ligt. Braakliggende grond wordt opzettelijk niet ingezaaid zodat de bodemkwaliteit kan herstellen, dus het planten van camelina benut dit land optimaal zonder oppervlakte voor de voedselproductie te verdringen.  Ten tweede heeft het zaad een hoog oliegehalte, en dit betekent een hoge olieopbrengst uit het extractieproces en minder benodigde grondoppervlakte.  Hierdoor kan de camelina-olie tegen lagere kosten worden geproduceerd. Dat is belangrijk omdat de basisolie bij de productie van hernieuwbare diesel het duurste onderdeel is.

EF: Waarom zou een bedrijf dat zelf al brandstof produceert hernieuwbare diesel van Global Clean Energy willen kopen? Waarom ondersteunt ExxonMobil deze technologie?

Jarrett McCleskey: We denken dat er veel potentieel zit in de gepatenteerde zaadtechnologie van Global Clean Energy . De unieke kenmerken van hun product  dragen duidelijk bij aan onze inspanningen om wereldwijd energie te leveren en tegelijk klanten te helpen hun milieu-impact te verminderen. Hernieuwbare diesel uit camelina biedt concurrentievoordelen waardoor het zou moeten voldoen aan de toenemende vraag naar brandstoffen met een lagere uitstoot. Daarom hebben we ervoor gekozen in de komende vijf jaar ten minste 12 miljoen vaten aan te schaffen, zowel voor gebruik in ons eigen systeem als voor rechtstreekse verkoop aan anderen. Deze levering zal ook helpen te voldoen aan de wettelijke vereisten om hernieuwbare diesel te mengen met de brandstoffen op basis van aardolie die we nu al verkopen.

EF: Nu we het over vermindering van milieu-impact hebben, wat is het verschil tussen hernieuwbare diesel en diesel op aardoliebasis?

SP: Hernieuwbare diesels kunnen de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus verlagen in vergelijking met diesel op aardoliebasis, en volgens de huidige gegevens van de California Air Resources Board zouden we een afname kunnen zien van tussen de 40% en 80%[1]. Dit betekent dat ze een belangrijke bijdrage zouden gaan leveren aan het terugdringen van uitstoot in de transportsector.

EF: Wanneer kunnen consumenten deze hernieuwbare diesel in hun eigen auto gebruiken?

JM:  Het project van Global Clean Energy boekt goede vooruitgang; we verwachten dat de commerciële productie begin 2022 van start zal gaan.  Zodra dit product beschikbaar is, is het chemisch gezien vergelijkbaar met diesel op aardoliebasis, dus wordt het beschouwd als een “drop-in”-brandstof die voldoet aan alle eindproductspecificaties voor de huidige motoren.  Dit betekent dat consumenten het kunnen gebruiken in combinatie met diesel op aardoliebasis en de twee zelfs in hun tank kunnen mengen. Autobestuurders kunnen bijvoorbeeld de tank vullen met diesel op camelinabasis en hun tank vervolgens onderweg bijvullen met diesel op aardoliebasis.

EF: Hoe past deze overeenkomst in het productaanbod van ExxonMobil?

JM: Het leveren van deze brandstof met een lagere uitstoot maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van ExxonMobil om onze klanten te helpen hun CO2-uitstoot te verlagen. Wij denken dat hernieuwbare diesel uit camelina veel potentieel heeft en een van de vele producten zou kunnen worden die passen in een grotere markt voor alternatieve brandstoffen – een markt die ook andere geavanceerde biobrandstoffen zou kunnen omvatten die we ontwikkelen op basis van algen en cellulosebiomassa, zoals mais. Of het nu gaat om samenwerking met partners in de particuliere en publieke sector om alternatieve brandstoffen van de volgende generatie te ontwikkelen, of om innovatie van oplossingen voor CO2-afvang, ExxonMobil werkt aan de ontwikkeling van verschillende energieoplossingen die essentieel zijn voor een toekomst met een lagere CO2-uitstoot.

Er is niet slechts één antwoord op energie met minder uitstoot. Er is onderzoek en samenwerking nodig om ons bij deze antwoorden te brengen.

California Air Resources Board Petroleum Diesel-CI (Carbon Intensity): Standaardwetgeving voor brandstofregeling met laag koolstofgehalte, tabel 7-1: https://ww2.arb.ca.gov/sites/default/files/2020-07/2020_lcfs_fro_oal-approved_unofficial_06302020.pdf

California Air Resources Board Renewable Diesel Certified Carbon Intensities: https://ww2.arb.ca.gov/resources/documents/lcfs-pathway-certified-carbon-intensities

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Brandstof, vers van de boerderij
Van zonsopgang tot zonsondergang: 24 uur op een algenkwekerij