Wat gebeurt er? ExxonMobil en onderzoekers van Georgia Tech en Imperial College London doen gezamenlijk onderzoek naar membraantechnologie die kan helpen bij het terugdringen van de uitstoot vanCO2 en het energieverbruik tijdens het raffineren van ruwe olie.

ExxonMobil hoopt de onderzoeksresultaten, die gepubliceerd worden in het vakblad Science, te kunnen integreren in bestaande processen om zo de energie-efficiëntie te verbeteren en uitstoot te verminderen.

“We zijn teruggegaan naar de basis en hebben met name gekeken hoe we ervoor konden zorgen dat we minder energie verbruiken bij het maken van onze producten”, zegt Ben McCool, chemicus bij ExxonMobil.

Waarom is dit belangrijk? Bij het raffineren van ruwe olie wordt heel veel warmte opgewekt en door in plaats daarvan gebruik te maken van membranen hoeft er aanzienlijk minder energie verbruikt te worden tijdens dit proces.

“Ieder van ons heeft zijn eigen specifieke wetenschappelijke expertise en door samen te werken kunnen we een enorme stap zetten in het terugdringen van uitstoot”, aldus M.G. Finn, professor en voorzitter van de faculteit Chemie en Biochemie van Georgia Tech.

Wat houdt dit in? Via membranen kunnen moleculen uit mengsels worden gescheiden op basis van hun grootte en vorm. Als moleculen echter een vergelijkbare grootte hebben, is het moeilijker om ze te scheiden. Dit membraan laat bepaalde kleinere moleculen makkelijker passeren dan andere moleculen en dat zorgt ervoor dat het scheidingsproces bij veel lagere temperaturen kan worden uitgevoerd dan met het huidige energie-intensieve proces van verwarming en distillatie.

De vervolgstappen: Onderzoekers van het Imperial College in London verkennen de mogelijkheden om membraanproductie op te schalen door te laten zien dat dit proces geïmplementeerd kan worden in de huidige raffinageapparatuur.

“We zijn al zo snel zo ver kunnen komen omdat we wetenschap inzetten om antwoorden te vinden op vragen die zelden in de praktijk worden gesteld”, vertelt Andrew Livingston, professor in de chemische technologie aan het Imperial College.

Nieuw ontwikkelde polymeren, door Georgia Tech getest, zijn omgezet in een folie met een dikte van 200 nanometer.
Deze zijn vervolgens in het Imperial College London geïntegreerd in het membraan.
Monsters zijn getest in laboratoria van ExxonMobil, Georgia Tech en Imperial College London.
Uit de meervoudige laboratoriumtesten blijkt dat de membraancapaciteiten zodanig zijn dat raffinaderijen ruwe olie kunnen verwerken zonder lverhitting.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken