Waterstof is een energietechnologie met een enorm potentieel als het gaat om moeilijk te decarboniseren sectoren, zoals staal, cement, brandstoffen en petrochemie.

Het kan geproduceerd worden uit verschillende energiebronnen, waaronder aardgas gecombineerd met CO2-afvang en -opslag (ook wel bekend als ‘blauwe’ waterstof) en hernieuwbare energie (ook wel bekend als ‘groene’ waterstof). Belangrijk is dat waterstof met een kleinere CO2-voetafdruk geproduceerd kan worden dan conventionele brandstoffen en dat er bij het gebruik ervan geen broeikasgassen worden uitgestoten.

Het is niet verrassend dat waterstof naar verwachting een belangrijke rol zal spelen in de energietransitie. Het Internationale Energieagentschap voorziet zelfs dat waterstof en op waterstof gebaseerde brandstoffen in 10% van de wereldwijde energiebehoefte zullen voorzien binnen haar scenario “Net Zero by 2050”.

Leer meer over waterstof in de video met Erik Oswald van ExxonMobil Low Carbon Solutions.

Investeren in waterstof

ExxonMobil investeert ongeveer $17 miljard in initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen tussen 2022 en 2027 te verminderen, waaronder het opschalen van waterstofoplossingen.

In de VS zijn we van plan een fabriek voor de productie van blauwe waterstof te bouwen op onze locatie in Baytown, Texas, die naar verwachting in staat zal zijn om jaarlijks tot 860 duizend ton waterstof te produceren. Het zal ook de potentie hebben om ongeveer 10 miljoen ton CO2 per jaar af te vangen en op te slaan.

In Europa heeft ExxonMobil een memorandum van overeenstemming (MvO) getekend met gasdistributiebedrijf SGN en Green Investment Group. Overeengekomen is om te kijken naar manieren om de uitstoot te verminderen in de industriële cluster van Southampton in het Verenigd Koninkrijk, onder andere van het Fawley-complex van ExxonMobil. De eerste prognoses suggereren dat een installatie voor blauwe waterstof in het gebied potentieel 2 miljoen ton CO2 per jaar kan afvangen en jaarlijks ongeveer 4,3 TWh aan waterstof kan produceren.

“Waterstof biedt een potentiële oplossing voor de meeste belangrijke gebieden waar uitstootvermindering moeilijk is waar we naar moeten kijken,” zegt Erik.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is blauwe waterstof en groene waterstof?
Mogelijkheden verkennen van een waterstofhub in Zuid-Engeland