Waterstof is overal. Van diep in de kern van sterren tot het water hier op aarde; waterstof is het meest voorkomende element in het universum. En het lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in onze energietoekomst.

Wat is waterstof?

Waterstof is een emissiearme energiedrager met een enorm potentieel als het gaat om het decarboniseren van sectoren met veel uitstoot – zoals staal, cement, raffinage en petrochemie – die moeilijk te elektrificeren zijn. De vraag naar waterstof groeit: in 2020 verdubbelde de productiecapaciteit van koolstofarme waterstof en het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag in 2030 met nog eens 44% zal stijgen.

Hoe wordt waterstof gemaakt?

Hoewel waterstof het meest overvloedige element is, wordt het zelden in zuivere vorm gevonden. Het moet worden geproduceerd. Dit kan worden gedaan met een lagere koolstofvoetafdruk dan conventionele brandstoffen. Waterstof kan worden geproduceerd uit verschillende energiebronnen, waaronder aardgas met CCS (ook wel bekend als ‘blauwe’ waterstof) en hernieuwbare energie (ook wel bekend als ‘groene’ waterstof).

ExxonMobil kijkt naar verschillende mogelijkheden voor waterstof. We hebben plannen voor een nieuwe waterstoffabriek in op ons complex in Baytown, Texas, die per dag tot 860 duizend ton blauwe waterstof per dag zou kunnen produceren. Dat is ongeveer zes keer zo veel als de gebruikelijke waterstofinstallaties die momenteel bestaan. Door over te stappen op waterstof zou het bestaande fabriekscompex zijn emissies met 30% kunnen verminderen ten opzichte van de huidige activiteiten.

In Europa hebben we een memorandum van overeenstemming getekend met Scotia Gas Network (SGN) en Macquarie’s Green Investment Group (GIG) om het potentieel te onderzoeken van de productie van blauwe waterstof in de industriële cluster van Southampton.

Hier zijn zeven wetenswaardigheden over waterstof in relatie tot haar rol in de energietransitie en een toekomst met minder uitstoot:

1. Waterstof is het meest voorkomende atoom in het universum

Waterstof is het meest voorkomende en het eerste element in het periodiek systeem. Ongeveer 90% van de atomen in het universum zijn waterstof. Het wordt ook beschouwd als het eenvoudigste element, omdat het slechts één proton en één elektron bevat.

2. Waterstof is veelzijdig

Hoewel waterstof momenteel voornamelijk wordt gebruikt om producten zoals benzine, smeermiddelen en petrochemische producten te maken van geraffineerde olie, kan het de uitstoot helpen verminderen in sectoren zoals voor industriële en gebouwverwarming, energieopwekking en zware voertuigen. Waterstof kan ook gebruikt worden als transportbrandstof voor lichte en commerciële voertuigen.

3. Waterstof produceert geen uitstoot bij gebruik

Waterstof stoott geen broeikasgassen uit tijdens het gebruik, wat het een aantrekkelijke uitstootarme energiedrager maakt.

4. Waterstof wordt in veel kleuren beschreven

Hoewel waterstof kleurloos is, worden de verschillende manieren om waterstof te produceren vaak gecategoriseerd op kleur. De meeste waterstof die vandaag de dag wordt geproduceerd is “grijs” en wordt gemaakt door aardgas te splitsen in waterstof en kooldioxide, waarbij de CO2 in de atmosfeer vrijkomt.

Blauwe waterstof gebruikt hetzelfde proces, maar de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen met behulp van CCS-technologie. Groene waterstof wordt geproduceerd wanneer hernieuwbare energie wordt gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Andere “kleuren” van waterstof zijn onder andere roze, turkoois en geel.

5. Waterstof is essentieel om de netto-nul-doelstellingen van de samenleving te halen.

Om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te bereiken, is brede inzet van verschillende uitstootarme technologieën en brandstofbronnen, zoals waterstof, nodig. De bestaande infrastructuur voor transmissie van aardgas heeft het potentieel om voor waterstof te worden gebruikt. Onder het Net Zero by 2050-scenario van het IEA zou waterstof in 2050 in 10% van de wereldwijde energiebehoeften kunnen voorzien.

Uiteindelijk kan waterstof helpen om energiezekerheid te bieden en kan het een belangrijke rol spelen in de energietransitie.

6. De vraag naar waterstof zal tegen 2030 verdubbelen.

De wereldwijde vraag naar waterstof zal in 2030 naar verwachting meer dan verdubbelen, met aanzienlijke stijgingen vanuit de energie-, industriële en transportsector. We schatten dat de omvang van de waterstofmarkt wereldwijd in 2050 meer dan $1,5 miljard zou kunnen bedragen.

7. Een helder en consistent beleid is essentieel voor het opschalen van waterstof.

Hoewel een deel van de infrastructuur voor waterstof al aanwezig is en de vraag toeneemt, is er nog steeds duidelijk en consistent overheidsbeleid nodig om de inzet van waterstof te versnellen, vooral in een tempo dat nodig is om de maatschappelijke netto-nuldoelen te bereiken.

Tags

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is blauwe waterstof en groene waterstof?
Waterstofoplossingen voor de toekomst