Belangrijkste punten:

  • Om te voldoen aan de 2050 net zero-ambities van de EU, moeten de investeringen van de industrie aanzienlijk toenemen.
  • ExxonMobil is van plan om van 2022 tot en met 2027 wereldwijd 20 miljard dollar uit te geven aan investeringen voor een lagere uitstoot, maar tenzij het beleid verandert, zal het moeilijk zijn om een deel van dit budget in Europa te besteden.
  • Beleid speelt een cruciale rol om Europa aantrekkelijk maken voor de projecten en technologieën die nodig zijn om de energietransitie te bevorderen.

Ik heb immens respect voor de Europese industrie en de wetenschappers, ingenieurs en technici die de kracht daarachter vormen.

Als geboren Europeaan, wiens carrière begon als chemisch ingenieur in Normandië, wil ik zien dat bedrijven als ExxonMobil, Europa helpen om zijn net zero-l ambities te realiseren.

Maar zolang overheden de concurrentiepositie van de industrie niet centraal stellen in de volgende institutionele cyclus van de EU, loopt de toekomst van de Europese industrie – en de Green Deal – risico.

Europa heeft dringend een businesscase nodig

Het is van zelfsprekend dat om een bedrijf te runnen – of het nu een multinational of een startup is – de economische kant wel zin moet hebben. Op dit moment is dat in Europa niet het geval.

Dure energie en arbeid in combinatie met een hoge regeldruk hebben een negatieve invloed op de EU en zijn vermogen om de benodigde investeringen voor de energietransitie aan te trekken.

Daarom heb ik onlangs namens mijn bedrijf de Antwerp Declaration for a European Industrial Deal getekend, die vraagt om duidelijkheid, voorspelbaarheid en vertrouwen in Europa en zijn industriële beleid.

Impact van beleid op investeringen

Het EU-beleid heeft een grote invloed op de industrie en investeringsbeslissingen.

Bij de beslissing waar we gaan investeren, geeft ExxonMobil prioriteit aan regio’s met een duidelijk langetermijnbeleid dat een concurrerend rendement ondersteunt.

Helaas maakt het huidige Europese beleidslandschap geen innovatieve projecten mogelijk. Regelgeving verandert, milieudoelstellingen worden versneld en belastingen worden met terugwerkende kracht verhoogd.

We zijn niet de enigen die zich zorgen maken.

Volgens een recent onderzoek van de Europese Roundtable for Industry is 84% van de bedrijfsleiders van mening dat de concurrentiepositie in Europa zwakker wordt.

In onze vestiging in Antwerpen willen we graag een geavanceerde recyclingeenheid bouwen, die moeilijk te recyclen kunststoffen kan omzetten in nieuwe en waardevolle producten – essentieel om Europa te helpen de circulariteitsdoelstellingen te realiseren. Maar het is een uitdaging om de benodigde vergunningen te verkrijgen.

We hebben een vergelijkbare installatie opgezet in Baytown, Texas, langs de Golfkust in de Verenigde Staten. Daar kunnen we nu tot 40.000 ton (88 miljoen pond) kunststofafval per jaar verwerken. Laat me dat in perspectief plaatsen: dit is het equivalent van het gewicht van ongeveer vier Eiffeltorens.

We willen investeren in geavanceerde recycling in Europa, maar het moet zakelijk gezien zinvol zijn.

Toewijding aan de vermindering van uitstoot

Ondanks deze uitdagingen blijven we ons inzetten om onze scope 1- en 2-uitstoot van de eigen bedrijfsactiviteiten te verminderen en zien we kansen om onze kerncapaciteiten te gebruiken om andere bedrijven te helpen hun eigen uitstoot te verlagen ter ondersteuning van de Europese ambities voor een duurzame toekomst.

Tachtig procent van de energiegerelateerde wereldwijde CO2-uitstoot komt uit drie sectoren: industrie, elektriciteitsopwekking en commercieel transport. Oplossingen met een lagere uitstoot voor deze belangrijke industrieën schalen we op met technologieën als het afvangen en opslaan van CO2, waterstof en brandstoffen met een lagere uitstoot. Wij zijn ook van plan een toonaangevend lithiumproducent te worden voor accu’s van elektrische voertuigen.

Het behalen van doelstellingen voor emissiereductie vereist meer dan bedrijfsinitiatieven; het vereist samenwerking en marktgebaseerd, technologieneutraal beleid dat een concurrerend rendement ondersteunt.

De Belgische premier Alexander De Croo zei het zelf: “We hebben onze industrie nodig vanwege hun innovatievermogen. Om oplossingen voor het klimaat van morgen te bedenken. Daarom moet Europa niet alleen een continent van industriële innovatie zijn, maar ook een continent van industriële productie blijven.”

Samenwerken om de industrie in Europa te behouden

Ik dring er bij regeringen en stakeholders uit de industrie op aan om samen te komen, te luisteren naar de zorgen van bedrijven als het onze en een beleidskader op te stellen dat innovatie voedt, investeringen stimuleert en de concurrentiepositie van Europese industrieën op lange termijn waarborgt.

We zien al tekenen van de-industrialisatie in Europa – fabrieken draaien op een lager toerental en vestigingen worden gesloten. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

Nu Europa zijn strategische agenda voor de komende vijf jaar bepaalt, moet duidelijk worden dat decarbonisatie door de-industrialisatie niet duurzaam is – niet voor het klimaat, niet voor onze burgers en niet voor onze bedrijven. Samen kunnen we de uitdagingen die voor ons liggen, overwinnen en de weg vrij maken voor een duurzamere toekomst in Europa.

Philippe Ducom is President van ExxonMobil Europe.

  • icon/text-size
You May Also Like

Meer ontdekken

Wat is er nodig om 80% van de energiegerelateerde CO2-uitstoot te verlagen?
Een uitdaging die om veel oplossingen vraagt: de energietransitie van Europa