Concreet: Vrouwen veranderen de wereld

Samenleving

Op deze Internationale Vrouwendag spraken we met Linda Scott, Emeritus DP World Chair for Entrepreneurship and Innovation aan de Saïd Business School van de University of Oxford, en een expert in de economische zelfredzaamheid van vrouwen. Met de steun van ExxonMobil heeft Scott een consortium van ondernemingen samengebracht om het te hebben over de inspanningen van deze ondernemingen om de financiële positie van vrouwen over de hele wereld te verbeteren. Nu deelt zij haar bevindingen.

“Als je tracht veranderingen op lange termijn aan te brengen in het systeem, dan probeer je niet alleen maar een revolutie te ontketenen – je zorgt ervoor dat die aanhoudt”, vertelt Scott. Zij legt uit hoe de privésector nu een unieke kans heeft om dat waar te maken. “Als een onderneming een programma voor de positie van vrouwen in haar bedrijfsmodel inbouwt, ontstaat het potentieel om dat wereldwijd op te schalen en te laten voeden door de economie zelf.”

Als dat gebeurt, krijgen we uitstralende vermenigvuldigingseffecten in de hele maatschappij, zoals een toenemende economische activiteit, meer ondernemerschap bij vrouwen, betere gezondheidsresultaten, minder huiselijk geweld en kindersterfte, en een hoger bbp – voor sommige landen kan het zelfs om 35% meer groei gaan.

“Iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de economische zelfredzaamheid van vrouwen speelt hierin een bepaalde rol”, vertelt Scott. “Maar het is belangrijk om oog te hebben voor de kansen die de privésector heeft om een duurzame vooruitgang voor vrouwen te scheppen.”

Het rapport van Scott belicht de business case voor verbetering van economische zelfstandigheid van vrouwen, een streven dat ExxonMobil niet alleen steunt, maar zelf ook in de praktijk brengt: het verbeteren van de economische positie van vrouwen is een kernwaarde in de ExxonMobil Foundation. Werp een blik op de infografiek voor meer informatie over de schenking van ExxonMobil.

 

 

Tags:   internationale vrouwendagverantwoord ondernemen
Dit vind je misschien ook leuk

Meer ontdekken